وحید مجیدی

اطلاعات داروی تیکوسین تارگوسيد


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) جايگزين وانكومايسين در درمان ميكروارگانيسم‌هاي گرم مثبت مقاوم.
بزرگسالان: شروع با دوز mg/kg 6 وريدي يا عضلاني هر 12 ساعت تا سه دوز و سپس ادامه با دوز mg/kg 6 در روز مي‌باشد.
ب) پيشگيري از آندوكارديت در صورت عدم امكان استفاده از پني سيلين.
بزرگسالان: تك دوز 400 ميلي گرم وريدي همراه با جنتامايسين قبل از جراحي.
توجه : در كودكان تيكوپلانين با دوز mg/kg 10 هر 12 ساعت تا 3 دوز آغاز و با دوز mg/kg 10-6 بر حسب شدت عفونت ادامه داده مي‌شود.
مكانيسم اثر
تيكوپلانين يك آنتي بيوتيك گليكوپيتيدي است كه عليه سوش‌هاي حساس مؤثرتر از وانكومايسين (به جز استافيلوكوك) مي‌باشد. اين دارو عليه باكتري‌هاي گرم مثبت هوازي و بي هوازي مؤثر بوده و در اكثر موارد باكتريسيد (به جز استافيلوكوك) مي‌باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
اطلاعاتي موجود نمي‌باشد. در مصرف همزمان با داروها با سميت كليوي و شنوايي احتمال بروز اثرات تجمعي وجود دارد.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
دستگاه گوارش: اختلالات گوارش، اختلال آنزيم‌هاي كبدي، تهوع و استفراغ.
تنفسي: برونكواسپاسم، ترومبوسيتوپني، لكوپني، نوتروپني.
پوست: تب ، بثورات جلدي، خارش پوست، آبسه در محل تزريق.
ساير عوارض: آنژيوادم، درماتيت اكسوفولياتيو، اريتماي مولتي فرم، سندرم استيونس - جانسون، TEN، سر درد، ترومبوفلبيت و وزوز گوش.
مسموميت و درمان
علي رغم رسيدن غلظت‌هاي پلاسمائي mg/ml 300 در برخي موارد هيچگونه نشانه يا اختلال آزمايشگاهي در افراد بروز نكرده، به هر حال درمان علامتي بوده و همودياليز قادر به خارج كردن دارو از بدن نمي‌باشد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب خوراكي دارو اندك بوده ولي پس از تزريق عضلاني فراهمي زيستي آن 90 درصد مي‌باشد.
پخش: دارو 95 درصد به پروتئين‌هاي پلاسما اتصال يافته. نفوذ آن به CSF بسيار اندك مي‌باشد.
متابوليسم: دارو متابوليزه نمي‌شود.
دفع: دارو تنها از طريق فيلتراسيون گلومرولي به ‌صورت تغيير نيافته به داخل ادرار دفع مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: سابقه حساسيت نسبت به دارو.
موارد احتياط : سابقه اختلالات كليوي، مصرف داروها با سميت كليوي و شنوايي، سابقه حساسيت به وانكومايسين.
اشكال دارويي:
Injection, Powder: 200, 400mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي‌ فارماكولوژيك: آنتي بيوتيك گليكو پپتيدي.
طبقه‌بندي درماني: آنتي بيوتيك.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Targocid
ملاحظات اختصاصي
1- به دليل بروز سميت كليوي طي درمان بررسي عملكرد كليوي بيمار ضروري است.
2- به دليل بروز سميت خوني طي درمان بررسي وضعيت خوني بيمار ضروري است.
3- در نارسايي كليوي دوز دارو بايد تصحيح گردد.
نكات قابل توصيه به بيمار
در صورت بروز هر گونه عارضه پوستي سريعا با پزشك تماس بگيريد.
مصرف در شير دهي: به دليل ترشح دارو در دوران شير دهي با احتياط استفاده شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram