وحید مجیدی

اطلاعات داروی جم فیبروزیل


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
زيادي چربي خون نوع IV (زيادي تري‌گليسريد خون ) و زيادي بيش از حد كلسترول خون (كه به رژيم غذايي و مصرف داروهاي ديگر پاسخ نمي‌دهند.)
بزرگسالان: مقدار 1200 ميلي‌گرم در دو مقدار منقسم، 30 دقيقه قبل از صبحانه و شام، مصرف مي‌شود.
مكانيسم اثر
اثر پايين‌آورنده چربي خون: جم فيبروزيل تري گليسريد سرم و VLDL و كلسترول را كاهش داده و به افزايش سطح سرمي ليپوپروتئين كلسترول با دانسيته زياد منجر شده و از تجزيه چربي در بافت چربي جلوگيري مي‌كند و ساخت تري‌گليسريد كبد را كاهش مي‌دهد. اين دارو از لحاظ فارماكولوژيك مشابه كلوفيبرات است.
فارماکوکينتيک
جذب: از دستگاه گوارش به خوبي جذب مي‌شود. سطح پلاسمايي ليپوپروتئين با دانسيته بسيار كم (VLDL) طي 5-2 روز كاهش مي‌يابد. كاهش بيشتر سطح VLDL در پلاسما طي چند ماه حاصل مي‌شود.
پخش: 95 درصد به پروتئين پيوند مي‌يابد.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي‌گردد.
دفع: دفع اين دارو بيشتر از طريق ادرار بوده ولي مقداري از آن نيز از طريق مدفوع دفع مي‌شود. بعد از يك‌تك دوز دارو، نيمه عمر 5/1 ساعت است.
موارد منع مصرف و احتياط:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
جم فيبروزيل ممكن است سطح سرمي (CK) كراتين‌ كيناز، آلانين آمينوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) را افزايش دهد. اين دارو ممكن است سطح سرمي پتاسيم، هموگلوبين، تعداد ائوزينوفيل، WBC و پلاكت را كاهش دهد.
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: خستگي، سردرد، سرگيجه.
پوست: بثورات پوستي، درماتيت، خارش، اگزما.
دستگاه گوارش: درد شكم و اپي‌گاستر، سوء هاضمه، اسهال، تهوع، استفراغ ، يبوست، آپانديسيت‌ حاد.
خون: كم‌خوني، لكوپني، ائوزينوفيلي، ترومبوسيتوپني.
كبد: انسداد مجراي صفراوي.
قلبي ـ عروقي: فيبريلاسيون دهليزي.
متابوليك: هيپوكالمي.
مسموميت و درمان
درمان به صورت اقدامات حمايتي مي‌باشد.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو، بيماري كيسه صفرا، اختلال عملكرد كبد (از جمله سيروز صفراوي اوليه) يا اختلال شديد عملكرد كليوي.
فارماكوكينتيك:
تداخل دارويي
جم فيبروزيل با تقويت اثر داروهاي خوراكي ضد انعقاد، خطر خونريزي را افزايش مي‌دهد. مقدار مصرف داروهاي ضد انعقادي براي حفظ PT و INR در حد مطلوب بايد تنظيم شده و كنترل مكرر صورت گيرد.
استفاده توأم با لوواستاتين، پراوستاتين و سيمواستاتين مي‌تواند ايجاد ميوپاتي و رابدوميوليز كند. از مصرف همزمان اين داروها خودداري شود.
جمفيبروزيل مي‌تواند سطح رپاگلينيد را افزايش دهد. بيماران تحت درمان با رپاگلينيد نبايد جم فيبروزيل و بيماران تحت درمان با جم فيبروزيل نبايد رپاگلينيد شروع كنند. در صورتي كه بيمار هر دو دارو را مصرف مي‌كند، سطح گلوكز خون بايد چك شده و دوزاژ رپاگلينيد تنظيم گردد. به علت اثر سينرژيستيك مهار متابوليسم، رپاگلينيد، جم فيبروزل و ايتراكونازول نبايد با هم مصرف شوند.
اشكال دارويي:
Tablet: 450mg
Capsule: 300mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق اسيد فيبريك.
طبقه‌بندي درماني: پايين‌آورنده چربي خون.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
از آنجايي كه جم فيبروزيل از لحاظ فارماكولوژيك مشابه كلوفيبرات است، عوارض جانبي ناشي از مصرف كلوفيبرات با مصرف جم فيبروزيل نيز ممكن است بروز كند. بعضي از مطالعات نشان داده‌اند كه كلوفيبرات خطر مرگ ناشي از سرطان، عوارض پس از برداشت کيسه صفرا و پانكراتيت را افزايش مي‌دهد. جم فيبروزيل از نظر بروز اين عوارض مطالعه نشده است، اما بايد اين عوارض در نظر گرفته شوند.
قبل از شروع جم فيبروزيل، درمان با تغيير عادات زندگي مانند رژيم غذايي و ورزش شروع شده و تشخيص و درمان علل زمينه‌اي هيپرليپوپروتئينمي نيز بايد انجام شود.
سطح ليپوپروتئين سرم و تست‌هاي عملكرد كبدي بايد به طور مرتب بررسي شود. در صورت عدم پاسخ مناسب ، دارو بايد قطع شود. در مدت 12 ماه اول درمان، CBC به صورت دوره‌اي بايد بررسي شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
درمان بايد با مراقبت‌هاي پزشكي همراه باشد. بروز هر گونه عوارض جانبي را به پزشك اطلاع دهيد. دارو را طبق دستور مصرف كنيد و رژيم غذايي را رعايت نماييد.
دارو را بيش از مقدار تجويز شده مصرف نكنيد.
درد عضلاني يا تيرگي ادرار را به پزشك اطلاع دهيد.
مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي مصرف دارو در كودكان كوچكتر از 18 سال ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: بي‌ضرري مصرف دارو در شيردهي ثابت نشده است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram