وحید مجیدی

اطلاعات داروی جنتامایسین پماد چشمی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
عفونت‌هاي خارجي چشم ناشي از ارگانيسم‌هاي حساس.
بزرگسالان و كودكان: 2-1 قطره از محلول هر چهار ساعت در داخل چشم چكانده مي‌شود. در عفونت‌هاي شديد مي‌توان تا دو قطره هر يك ساعت مصرف كرد. پماد 3-2 بار در روز بر روي كيسه پاييني ملتحمه ماليده مي‌شود.
فارماکوکينتيک
جذب: نفوذ چشمي اين دارو ضعيف مي‌باشد.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
بيماراني كه نسبت به يكي از آمينوگليكوزيدها حساسيت مفرط داشته باشند، ممكن است نسبت به جنتامايسين نيز حساسيت نشان دهند.
عوارض جانبي
چشم، گوش: خارش، قرمزي، ورم يا بروز علائم ديگر (حساسيت مفرط).
اشكال دارويي:
Drop: 3 mg/ml
Ointment: 3 mg/g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آمينوگليكوزيد.
طبقه‌بندي درماني: ضد باكتري.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
بايد در نظر داشت كه كيسه ملتحمه معمولاً گنجايش بيش از يك قطره از دارو را ندارد.
براي افزايش زمان تماس دارو با چشم به هنگام شب، مي‌توان از پماد چشمي به عنوان داروي كمكي براي قطره چشمي استفاده كرد.
در صورت عفونت مجراي اشكي، كمپرس گرم و مالش دادن ملايم پوست محل مجراي اشكي مي‌تواند به درمان قطره چشمي كمك كند.
نكات قابل توصيه به بيمار
دوره درمان را كامل كنيد.
بعد از مصرف اين دارو ممكن است احساس سوزش چشم پيدا كنيد.
مصرف پماد چشمي ممكن است موجب بروز تاري ديد شود.
در صورت عدم پيشرفت درمان بعد از چند روز ، به پزشك مراجعه نماييد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram