وحید مجیدی

اطلاعات داروی جینکوسان


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
موارد کاهش ظرفيت مغز کاهش تمرکز و توجه حافظه ضعيف علائم آرتريو اسکلروتيک شامل گيجي فراموشي تغيير خلق مشکلات ناسازگاري
مقدار مصرف روزي 2 کپسول بعد صبحانه و نهار همراه با آب حداقل تا 4 هفته ادامه يابد.
عوارض جانبي:
عوارض جانبي دارو معمولا کم است مهمترين عوارض عبارت اند از : عوارض گوارشي ، درد معده، تهوع، استفراغ، تحريک دهان، کاهش اشتها، اشکال در خواب، سردرد، تب، گيجي، تغيير در فشار خون احتباس آب و نمک، طپش قلب، اختلالات انعقادي، افزايش ميل جنسي، تغيير در سيکل قاعدگي
مکانيسم اثر:
افزايش جريان خون مغز در رگهاي خوني کوچک مغز و در درمان بيماريهاي با نقص گردش خون به عنوان محرک مغز به کار ميرود.
اشكال دارويي:
کپسول حاوي 60 ميليگرم عصاره برگ هاي درخت جينکوبيلوبا و 100 ميليگرم ريشه گياه پاناکس جينسينگ

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram