وحید مجیدی

اطلاعات داروی دانترولن سديم


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) اسپاسم ناشي از اختلال نورونهاي حركتي فوقاني.
بزرگسالان: از راه خوراكي، ابتدا مقدار mg/day 25 مصرف و هر 7-4 روز يك بار، مقدار 25 ميلي‌گرم به مقدار مصرف روزانه اضافه مي‌شود تا آنكه به 100 ميلي‌گرم 4-2 بار در روز، تا حداكثر mg/day 400، برسد.
كودكان بزرگتر از 5 سال: از راه خوراكي، ابتدا مقدار mg/kg 5/0 دو بار در روز مصرف، و به سه و سپس چهار بار در روز افزايش يابد. افزايش دوز بر حسب نياز به صورت mg/kg 5/0 تا mg/kg 3، 4-2 بار در روز صورت مي‌گيرد. حداكثر مقدار مصرف 100 ميلي‌گرم چهار بار در روز است.
ب) پيشگيري از زيادي بدخيم دماي بدن در بيماران مستعد كه نياز به عمل جراحي دارند.
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار mg/kg/day 8-4 در 4-3 مقدار منقسم، 2-1 روز قبل از عمل جراحي، مصرف مي‌شود. آخرين نوبت مصرف 4-3 ساعت قبل از جراحي است. و يا mg/kg 5/2 وريدي در عرض يک ساعت، يک ساعت قبل از بيهوشي تجويز شود.
پ) بحران زيادي بدخيم دماي بدن.
بزرگسالان و كودكان: ابتدا مقدار mg/kg 1 تزريق وريدي مي‌شود، كه ممكن است تا مقدار تجمعي mg/kg 10 يا تا زماني علائم برطرف شوند، ادامه يابد.
ت) پيشگيري از عود زيادي بدخيم دماي بدن بعد از بحران.
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار mg/kg/day 8-4 در چهار مقدار منقسم تا مدت سه روز بعد از بحران مصرف مي‌شود. و يا mg/kg 1 يا بيشتر وريدي بر حسب شرايط باليني تجويز مي‌شود.
ث) جهت کاهش فاسيکولاسيون و درد عضلاني بعد از عمل جراحي ناشي از سوکسينيل کولين.
بزرگسالان با وزن بيشتر از 45 کيلوگرم: 150 ميلي‌گرم خوراکي 2 ساعت قبل از سوکسينيل کولين.
بزرگسالان با وزن کمتر از 45 کيلوگرم: 100 ميلي‌گرم خوراکي 2 ساعت قبل از سوکسينيل کولين.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: بيماري فعال كبد (هپاتيت، سيروز)، اختلال نورونهاي حركتي فوقاني و در بيماراني كه وجود اسپاسم در آنها به حفاظت حالت ايستاده و تعادل بدن كمك مي‌كند.
موارد احتياط: با مصرف دارو ممکن است سبکي سر و سرگيجه رخ دهد. دارو مي‌تواند هپاتوتوکسيک باشد، که در موارد مصرف بين 3 تا 12 ماه درمان رخ داده است. خطر سميت کبدي در زنان و بيماران بالاي 35 سال سن بيشتر است. واكنش‌هاي حساسيتي يا ايديوسنکراتيک (گاهاً کشنده) کبدي نيز رخ داده است.
دارو باعث حساسيت به نور مي شود، در صورت بروز اريتم پوستي مصرف آن بايد قطع شود. از فرآورده‌هاي محافظ استفاده شده و بيماران طولاني مدت مقابل نور خورشيد قرار نگيرند.
در بيماران با سابقه نارسايي قلبي و ريوي با احتياط استفاده شود. مصرف همزمان بلوک کننده‌هاي کانال کلسيم با دانترولن وريدي خطر هايپر کالمي و ايست قلبي را افزايش مي‌دهد، لذا همزمان با هم استفاده نشوند.
محلول وريدي دارو حاوي 3 گرم مانيتول در هر ويال مي‌باشد. در صورتي که بيمار به هر دليلي مانيتول دريافت مي‌کند، به اين نکته توجه شود. محلولهاي قليايي در اثر نشت بافتي باعث نکروز مي‌شوند.
توجه: هيچ‌گونه منع مصرفي براي دانترولن تزريقي در مورد درمان بحران زيادي بدخيم دماي بدن وجود ندارد.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: ضعف عضلاني، سرگيجه، خواب‌آلودگي، منگي، خستگي، كسالت، سردرد، تشديد عصبانيت، تب، تشنج.
قلبي ـ عروقي: تاكيكاردي، فشارخون متغير، فلبيت، ترشح مايع به درون فضاي جنب همراه با پريكارديت.
پوست: خارش، كهير، بثورات اگزماتوئيد، واكنش‌هاي ناشي از حساسيت به نور، رشد غيرعادي مو.
چشم،گوش، حلق و بيني: ريزش بيش از حد اشك، اختلالات بينايي و شنوايي، تغيير طعم دهان، اختلال تکلم.
دستگاه گوارش: تهوع، اسهال شديد، بي‌اشتهايي، استفراغ، تحريك معده، كرامپهاي شكمي، يبوست، اشكال در بلع، خونريزي دستگاه گوارش، تغيير در حس چشايي.
ادراري ـ تناسلي: تكرر ادرار، عدم كنترل ادرار، شب‌ادراري، كريستالوري، هماچوري، اشكال در رسيدن به نعوظ در مردان.
كبدي: هپاتيت.
ساير عوارض: تعريق، دردپشت، درد عضلاني، لرز، تب، ريزش آب دهان.
توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط يا به‌دست آمدن نتايج غير طبيعي آزمونهاي كار كبد، يا در صورت عدم بهبود طي 45 روز بعد از شروع درمان، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: تشديد عوارض حانبي، به‌ويژه ضعف CNS، تهوع و استفراغ.
درمان: شامل انجام اقدامات حمايتي، شستشوي معده و بررسي نشانه‌ها است؛ مسير تنفسي بايد باز نگه ‌داشته شود، وسايل تهوية اضطراري بايد در دسترس باشد، الكتروكارديوگرام (EKG) بيمار بايد پيگيري شود و براي جلوگيري از كريستالوري، بايد مقادير زيادي از محلولهاي تزريق وريدي به بيمار تجويز شوند، علائم حياتي بيمار به ‌دقت تحت مراقبت قرار گيرند. اثربخشي دياليز در خارج كردن اين دارو از بدن مشخص نيست.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با ساير داروهاي مضعف CNS (مانند الكل، داروهاي مخدر، داروهاي ضد اضطراب، ضد پسيكوز و داروي ضد افسردگي سه‌حلقه‌اي) ممكن است ضعف CNS را افزايش دهد. در صورت مصرف همزمان، مقدار مصرف يكي از داروها يا هردوي آنها بايد كاهش يابد. مصرف دانترولن در زنان بزرگتر از 35 سال كه استروژن نيز مصرف مي‌كند، ممكن است خطر مسموميت كبدي را افزايش دهد.
مصرف همزمان با کلوفيبرات، وارفارين ميزان اتصال به پروتئين دانترولن را کاهش مي‌دهد.
مصرف همزمان با وراپاميل باعث کلاپس قلبي ـ عروقي مي‌شود. همزمان با هم به کار نروند.
مکانيسم اثر:
اثر شل‌كننده عضلات اسكلتي ـ دانترولن از نظر شيميايي و فارماكولوژيك با هيچ‌كدام از ساير داروهاي شل‌كننده عضلات اسكلتي ارتباط ندارد. اين دارو به‌طور مستقيم بر روي عضلات اسكلتي اثر مي‌كند و كشش عضلات را كاهش مي‌دهد. دانترولن با آزاد شدن يون كلسيم از رتيكولوم ساركوپلاسميك تداخل مي‌كند و موجب كاهش انقباض عضلات مي‌شود. اين مكانيسم در زيادي بدخيم دماي بدن اهميت ويژه‌اي دارد، زيرا افرايش غلظت يون كلسيم در ميوپلاسم، موجب فعاليت كاتابوليك حاد در سلول عضلات اسكلتي مي‌شود. دانترولن افزايش غلظت كلسيم ميوپلاسم ناشي از بحران زيادي بدخيم دماي بدن را كاهش داده يا مهار مي‌كند.
فارماكوكينتيك:
جذب: 35 درصد از شكل خوراكي دارو از طريق دستگاه گوارش جذب مي‌شود و حداكثر غلظت دارو طي پنج ساعت حاصل مي‌شود.
پخش: اساساً به پروتئين‌هاي پلاسما، و عمدتاً آلبومين، پيوند مي‌يابد.
متابوليسم: در كبد و از طريق مسيرهاي احيا كننده، به مشتقات 5- هيدروكسي (كه فعاليت كمتري دارند) و مشتقات آمينه متابوليزه مي‌شود.
دفع: به‌صورت متابوليت از راه ادرار دفع مي‌شوند.
اشكال دارويي:
Capsule: 25 mg
Injection, Powder: 20 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق هيدانتوئين.
طبقه‌بندي درماني: شل‌كننده عضلات اسكلتي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- براي تهيه سوسپانسيون يكبار مصرف خوراكي دارو، مي‌توان محتويات تعداد كافي از كپسولها را در آب ميوه يا مايعات مناسب ديگر حل كرد.
2- قبل از شروع درمان، عملكردهاي اوليه عصبي ـ عضلاني، مانند وضعيت قرار گرفتن بدن، طرز راه رفتن، جهت‌يابي، محدوده حركت اعضا، قدرت و تونيسيته عضله، وجود حركات غيرطبيعي عضلات و بازتابها مورد بررسي قرار گيردند.
3- تا مشخص‌شدن واكنش‌هاي بدن بيمار نسبت به دارو، راه رفتن بيمار تحت نظر باشد. با برطرف شدن اسپاسم، بيمار ممكن است توانايي حفظ تعادل خود را از دست بدهد. بهبودي ممكن است يك هفته يا بيشتر بعد از شروع درمان حاصل شود.
4- در صورت عدم بهبود طي 45 روز بعد از شروع درمان، مصرف دارو قطع شود، زيرا خطر بروز آسيب كبدي وجود دارد.
5- آزمونهاي كار كبد (آلكالين فسفاتاز، ALT، AST و بيليروبين تام)، شمارش سلولهاي خوني و آزمونهاي كار كليه به‌طور مرتب پيگيري شوند.
6- خطر بروز مسموميت كبدي ممكن است در زنان، بيماراني كه بيش از 35 سال سن دارند، بيماراني كه به‌طور همزمان داروهاي ديگر مصرف مي‌كنند و بيماراني كه به مدت طولاني مقادير زياد دانترولن (mg/day 400 يا بيشتر) مصرف مي‌كنند، بيشتر باشد.
7- علائم باليني زيادي بدخيم دماي بدن عبارت‌اند از سختي عضلات اسكلتي (اغلب اولين علامت است)، تاكيكاردي ناگهاني، آريتمي قلبي، سيانوز، تنفس سريع، متغيربودن فشارخون، افزايش ناگهاني درجه حرارت بدن، اسيدوز و شوك.
8- در بحران زياد بدخيم دماي بدن، به محض بروز واكنش، اين دارو بايد به‌سرعت تزريق وريدي شود.
9- براي تهيه محلول تزريقي، مي‌توان مقدار 60 ميلي‌ليتر آب استريل براي تزريق را به ويال 20 ميلي‌گرمي افزود. براي اين منظور، نبايد آب باكتريوستاتيك، دکستروز 5%، نرمال‌سالين براي تزريق مورد استفاده قرار گيرد. محلول رقيق شده را دور از نور در دماي اتاق نگهداري کرده و بعد از 6 ساعت دور بريزيد.
10- درمان زيادي بدخيم دماي بدن به پيگيري مداوم درجه حرارت بدن، كنترل تب، تصحيح اسيدوز، حفظ تعادل مايعات و الكتروليت‌ها، بررسي ميزان مصرف و دفع مايعات، اكسيژن‌رساني كافي به بدن و احتياط‌هاي لازم براي جلوگيري از تشنج نياز دارد.
11- دستيابي به اثر درماني دارو در بيماران مبتلا به اختلال نورونهاي حركتي فوقاني، ممكن است يك هفته يا بيشتر طول بكشد.
12- فرمولاسيون وريدي دارو PH بالايي دارد، لذا از نشت بافتي جلوگيري مي‌کند.
13- دارو باعث ضعف عضلاني و اختلال در راه رفتن مي‌شود. در بيماراني که دارو را جهت درمان هايپرترمي بدخيمي دريافت مي‌کنند. مراقب اين علائم باشيد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- در صورت بروز علائم يرقان (زردي پوست يا چشم، تيره شدن رنگ ادرار و مدفوع، خارش و ناراحتي شكمي) فوراً به پزشك اطلاع دهيد. مسموميت كبدي اغلب بين سومين و دوازدهمين ماه درمان بروز مي‌كند.
2- بيماران مستعد ابتلاي به زيادي بدخيم دماي بدن بايد يك كارت شناسايي همراه داشته باشند كه در آن بيماري، نام و تلفن پزشك معالج، واكنش‌هاي ناشي از دارو و درمان موردنياز قيد شده باشد.
3- از آنجايي كه مسموميت كبدي بيشتر با مصرف همزمان دانترولن با داروهاي ديگر بروز مي‌كند، از مصرف داروهاي بدون نسخه، فرآورده‌هاي حاوي الكل و داروهاي ديگر مضعف CNS (بجز آنهايي كه توسط پزشك تجويز شده‌اند)، خودداري كنيد.
4- احتمال بروز واكنش‌هاي حساسيت به نور وجود دارد. از قرار گرفتن بيش از حد در زير آفتاب خودداري كنيد و از داروهاي محافظ پوست در برابر آفتاب و لباسهاي محافظ استفاده كنيد.
5- اين دارو ممكن است موجب خواب‌آلودگي شود. بنابراين، تا مشخص‌شدن اثرات مضعف CNS دارو از انجام فعاليت‌هاي خطرناكي كه احتياج به هوشياري كامل دارند، خودداري كنيد.
6- در صورت بروز هرگونه عوارض جانبي به پزشك اطلاع دهيد.
7- دارو را از حرارت و نور مستقيم و دسترس كودكان دور نگه داريد.
8- در صورت فراموش کردن يک دوز، در عرض يک ساعت آن را مصرف کنيد. در غير اين صورت، آن را حذف کنيد. هيچ وقت دوز را دو برابر نکنيد.
مصرف در سالمندان: مصرف دانترولن در بيماران سالخورده بايد با احتياط فراوان همراه باشد.
مصرف در كودكان: مصرف طولاني‌مدت اين دارو در كودكان كوچكتر از پنج‌سال توصيه نمي‌شود.
مصرف در شيردهي: مصرف دانترولن در دوران شيردهي توصيه نمي‌شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
دانترولن نتايج آزمونهاي كار كبد (افزايش آلانين آمينوترانسفراز [ALT]، آسپارات آمينوترانسفراز [AST]، آلكالين فسفاتاز و لاكتات دهيدروژناز [LDH])، غلظتهاي ازت اوره خون (BUN) و بيلي‌روبين تام سرم را تغيير مي‌دهد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram