وحید مجیدی

اطلاعات داروی داپسون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان جذام و درماتيت تبخالي مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
عوارض جانبي اين دارو وابسته به مقدار مصرف مي باشند و با مقاديري كه براي درمان جذام مصرف مي شود،بندرت بروز مي نمايند.اين عوارض عبارتند از هموليز،متهموگلوبينمي ،نوروپاتي ،درماتيت آلرژيك ،بي اشتهايي ،تهوع ،استفراغ ،سردرد،بيخوابي ،كم خوني ،هپاتيت ،آگرانولوسيتوز،سندرم داپسون (بثورات جلدي همراه با تب و ايوزينوفيلي) كه در صورت بروز آن بايد بلافاصله مصرف دارو را قطع كرد.
تداخل دارويي:
ريفامپين غلظت پلاسمايي داپسون را كاهش مي دهد.
مکانيسم اثر:
داپسون يك داروي باكتريواستاتيك است و احتمالا در ساخت فولات تداخل مي كند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از آنجا كه احتمال بروز مقاومت ميكروبي به داپسون وجود دارد،مصرف همزمان اين دارو با ريفامپين توصيه مي شود.
2.در صورت بروز واكنش هاي درماتيت مصرف دارو را بايد قطع كرد.3 دوره درمان كه ممكن است 6 ماه تا 3سال يا بيشتر طول بكشد،بايد كامل شود.
فارماكوكينتيك:
جذب اين دارو از راه خوراكي آهسته است و به محيط اسيدي نياز دارد.پس از جذب در تمام بافتها و به ويژه كبد،عضلات ،كليه ها و پوست يافت مي شود. غلظت سرمي دارو 62 ساعت بعد از مصرف به اوج خود مي رسد. متابوليسم دارو كبدي است .نيمه عمر داپسون 50-10 ساعت مي باشد. دفع اين دارو عمدتا كليوي است .بخشي از طريق صفرا دفع و وارد چرخه روده اي كبدي مي شود.
اشكال دارويي:
Tablet:50mgDouble Scored Tablet:100mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram