اطلاعات داروی دروپریدول

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
دراپريدول براي ايجاد آرامش و كنترل سريع وضعيت بيمار در اختلالات رواني نظير مانيا و نيز كنترل تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني و به عنوان داروي پيش بيهوشي به تنهايي و يا همراه با داروهاي ديگر نظير فنتانيل و نيتروزاكسايد براي ايجاد بيهوشي عمومي به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
دراپريدول با ساير داروهاي تضعيف كننده سيستم اعصاب مركزي نبايد مصرف گردد،زيرا ممكن است منجر به ايجاد اغماء گردد. همچنين همراه با داروهاي تضعيف كننده مغز استخوان و نيز در مبتلايان به فيوكرموسيتوم نبايد مصرف گردد.
عوارض جانبي:
عوارض خارج هرمي و ديسكينزي دير رس ،خواب آلودگي ،كابوس شبانه ،افسردگي ،بي ثباتي خلقي ،بي خوابي و اغتشاش شعور بوسيله اين دارو ممكن است ايجاد شود. عوارض خارج هرمي ،خصوص واكنش هاي ديستونيك و آكاتزي شايع تر و بويژه در افراد دچار تيروييد سمي بروز مي نمايد.
هشدار:
دراپريدول با ساير داروهاي تضعيف كننده سيستم اعصاب مركزي نبايد مصرف گردد، زيرا ممكن است منجر به ايجاد اغماء گردد. همچنين همراه با داروهاي تضعيف كننده مغز استخوان و نيز در مبتلايان به فيوكرموسيتوم نبايد مصرف گردد.
تداخل دارويي:
خطر بروز آريتمي بطني همزمان با مصرف داروهاي آنتي هيستامين مانند ترفنادين افزايش مي يابد. داروهاي خواب آور و ضدهيجان اثر آرام بخش اين دارو را افزايش مي دهند. داروهايي نظير متوكلوپراميد و ليتيوم ،عوارض خارج هرمي دراپريدول را افزايش مي دهند.
مکانيسم اثر:
دراپريدول اثر خود را عمدتا با انسداد گيرنده هاي دوپاميني در سيستم اعصاب مركزي ايجاد مي نمايد. اين دارو گيرنده هاي الفا آدرنرژيك را نيز مهار مي نمايد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.براي القاء بيهوشي ،در صورت مصرف وريدي ،ميزان نياز به داروهاي همراه با دراپريدول كمتر از معمول مي باشد.
فارماكوكينتيك:
اثر دراپريدول 10-3 دقيقه بعد از تزريق عضلاني ظاهر مي گردد. سريع در بدن توزيع شده و متابوليسم كبدي وسيعي دارد. نيمه عمر آن 6 -3ساعت مي باشد.
اشكال دارويي:
Injection:25 mg / 10 ml
Injection:(Droperidol Compound) 15mg Droperidol + 0.5 mg Fentanyl (ascitrate) / 10 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite