وحید مجیدی

اطلاعات داروی دومپريدون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) تهوع و استفراغ (كوتاه مدت).
بزرگسالان: روزانه 20- 10 ميلي‌گرم هر 6 يا 8 ساعت خوراكي، حداكثر 80 ميلي‌گرم در روز.
كودكان: روزانه mg/kg 500- 250 هر 6 يا 8 ساعت خوراكي.
ب) سوء‌هاضمه و گاستروپارزي ديابتي.
بزرگسالان: 10 ميلي‌گرم خوراكي 3 بار در روز پيش از غذا و موقع خواب با توجه به پاسخ درماني بيمار مقدار دارو تا هر وعده 20 ميلي‌گرم قابل افزايش مي‌باشد. حداكثر مدّت زمان تجويز دارو 2 هفته مي‌باشد.
پ) ميگرن.
بزرگسالان: 20 ميلي‌گرم خوراكي در تركيب با استامينوفن حداكثر تا 4 دوز.
مكانيسم اثر
دومپريدون به عنوان يك آنتاگونيت دوپامين مي‌تواند باعث كنترل تهوع و استفراغ شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: واكنش‌هاي ديستونيك.
ساير عوارض: كاهش ميل جنسي، ژنيكوماستي، گالاكتوره، افزايش غلظت پرولاكتين.
مسموميت و درمان
مصرف بيش از حد دارو به صورت وريدي باعث واكنش‌هاي ديستونيك، آريتمي‌هاي قلبي و ايست قلبي. در موارد مسموميت درمان حمايتي توصيه مي‌شود.
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
1- دارو نبايد جهت درمان استفراغ‌هاي مزمن استفاده شود.
2- در مقايسه با متوكلوپراميد احتمال بروز عوارض اكستراپيراميدال و خواب آلودگي كمتر مي‌باشد.
نكات قابل توصيه به بيمار
در صورت بروز عوارض ناخواسته با پزشك تماس بگيريد.
مصرف در شيردهي:
علي‌رغم ورود دارو به شير در دوران شيردهي در صورت لزوم قابل مصرف مي‌باشد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: فراهمي زيستي دارو به دليل گذر اوّل كبدي و متابوليسم روده‌اي بالا حدود 15 درصد مي‌باشد. مصرف دارو با غذا باعث افزايش فراهمي زيستي دارو مي‌شود.
پخش: دارو بيش از 90 درصد به پروتئين‌هاي پلاسما اتصال مي‌يابد. اين دارو از سد خوني - مغزي عبور نمي‌كند.
متابوليسم: دارو در كبد متابوليزه مي‌گردد.
دفع: 30 درصد دارو از ادرار به صورت متابوليت و باقي‌مانده طي چند روز از راه مدفوع دفع مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: مصرف طولاني مدّت.
پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحي.
تداخل دارويي
مصرف همزمان با بروموكريپتين باعث از بين رفتن اثر آن مي‌شود.
به دليل اثر پروكينتيك ممكن است سبب تغيير در جذب داروهاي ديگر شود.
داروهاي ضد درد اپيوئيدي و داروهاي آنتي كولينرژيك ممكن است اثر پروكينتيك دارو را از بين ببرد.
اشكال دارويي:
Tablet: 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست دوپامين.
طبقه‌بندي درماني: پروكينتيك.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده ‍C
نام‌هاي تجاري: Domperidone Hexal

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram