وحید مجیدی

اطلاعات داروی ديپيريدامول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) مهار چسبندگي پلاكتي در بيماراني كه دريچه مصنوعي قلب دارند (همراه با وارفارين يا آسپيرين).
بزرگسالان: mg 100-75 خوراكي 4 بار در روز.
ب) به عنوان جايگزين ورزش در اسكن پرفيوژن تاليم قلب.
mg/kg/min 0.142 به صورت انفوزيون وريدي در عرض 4 دقيقه انفوزيون مي‌شود (دوز كلي mg/kg 0.57).
پ) پيشگيري از مشکلات ترومبوآمبوليک در بيماريهايي به غير از دريچه‌هاي مصنوعي: بزرگسالان 150 تا 400 ميلي گرم روزانه در دوزهاي منقسم (همراه با وارفارين يا آسپيرين).
مكانيسم اثر
اثر گشادكننده كرونر: دي پيريدامول به طور انتخابي با گشاد كردن عروق كرونر، موجب افزايش جريان خون اين عروق مي شود. اثر گشادكننده عروق كرونر ناشي از مهار آدنوزيندآميناز سرم است كه باعث تجمع آدنوزين مي شود. آدنوزين يك گشادكننده قوي عروقي است.
ديپيريدامول اثرات ضد چسبندگي پلاكتي خود را از طريق جذب آدنوزين (كه اثرات مهار فعال شدن پلاكتي دارد) توسط گلبولهاي قرمز، مهاركننده فسفودياستراز و مهار ترمبوكسان A2 (فعال كننده پلاكتي) اعمال مي کند.
موارد منع مصرف و احتياط:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
اثرات فيزيولوژيك دي پيريدامول بر روي تجمع پلاكتي موجب افزايش زمان سيلان مي شود.
عوارض جانبي
اعصاب مركزي:‌ سردرد، سرگيجه.
قلبي ـ‌ عروقي: بر افروختگي، آنژين قلبي، ناپايداري و تغيير فشار خون، درد سينه، ‌هايپرتانسيون (با داروي وريدي)، افت فشارخون، غش ناگهاني (fainting).
دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ، اسهال.
ساير عوارض: تعريق، بثورات جلدي، راش.
توجه : در صورت بروز کاهش شديد فشار خون، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: گشادي عروق محيطي و كمي فشار خون.
درمان: شامل درمان علامتي و حفظ فشار خون مي شود. با توجه به پروتئين بايندينگ بالا، دياليز در درمان مسموميت با ديپيريدامول جايگاهي ندارد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب اين دارو آهسته و متغير است. ميزان فراهمي زيستي آن 59-27 درصد است. حداكثر غلظت سرمي طي 75 دقيقه بعد از مصرف خوراكي دارو حاصل مي شود.
پخش: ديپيريدامول به طور گسترده در بافتهاي بدن انتشار مي يابد. مقادير كمي از دارو از جفت عبور مي كند. پيوند پروتئيني دارو حدود 97-91 درصد است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: به شكل كونژوگه هاي گلوكورونيد از طريق صفرا دفع مي شود. مقداري از ديپيريدامول و كونژوگه هاي آن وارد گردش كبدي ـ رودهاي شده و از طريق مدفوع دفع مي شود. مقدار كمي از دارو از طريق ادرار دفع مي شود. نيم عمر آن از 12-1 ساعت متغير است.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو.
موارد احتياط: آنژين ناپايدار، سابقه MI اخير به بيماران با نارسايي كبدي، مصرف همزمان داروي ضد پلاكت و ضد انعقاد با اين دارو و در كودكان زير 12 سال، تزريق وريدي اين دارو در بيماران با اختلالات تنفسي و آنژين ناپايدار بايد با احتياط انجام شود.
اشكال دارويي:
Tablet: 25, 75mg
Injection: 5 mg/ml, 2ml
اطلاعات دیگر:
طبقه بندي فارماكولوژيك: آنالوگ پيريميدين.
طبقه‌‌ بندي درماني: گشاد كننده عروق كرونر، مهاركننده تجمع پلاكتي (آنالوگ پيريميدين).
طبقه‌ بندي مصرف در بارداري: رده B
نام‌هاي تجاري: Persantin
ملاحظات اختصاصي
1- بيمار از نظر بروز عوارض جانبي، از جمله علائم خونريزي و طولاني شدن زمان سيلان، بخصوص با مصرف مقادير زياد و طولاني مدت دارو، ‌بايد تحت مراقبت قرار گيرد.
2- فشار خون بيمار بايد تحت كنترل باشد.
3- دارو بايد حداقل يك ساعت قبل از غذا به بيمار داده شود.
4- زماني كه دارو در پرفيوژن اسكن استفاده مي شود حداكثر دوز 60 ميلي گرم است. فرم وريدي را با نسبت 1 به 2 با محلول نرمال سالين، دکستروز %5 يا سديم کلرايد % 0.45 به حجم 20 الي 50 رسانده شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- پاسخ باليني ممكن است به 3-2 ماه درمان مداوم نياز داشته باشد. دارو را به طور مرتب مصرف نماييد.
2- در مورد عوارض جانبي و تدابير درماني با پزشك خود مشورت كنيد.
3- به بيمار توصيه كنيد از مصرف آسپرين و ساير داروهاي ضد درد بدون نسخه (NSAIDها) خودداري كند.
مصرف در كودكان: دوز مصرف در كودكان مشخص نشده است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram