اطلاعات داروی دکسترومتورفان


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان سرفه هاي بدون خلط (مزمن)
بزرگسالان و کودکان 12 ساله و بزرگتر: مقدار 20-10 ميلي گرم هر چهار ساعت، يا 30 ميلي گرم هر 8-6 ساعت مصرف مي شود. حداکثر مقدار مصرف mg/day 120 است.
کودکان 11-6 ساله: مقدار 10-5 ميلي گرم هر چهار ساعت، يا 15 ميلي‌گرم هر 8-6 ساعت مصرف مي شود. حداکثر مقدار مصرف mg/day 60 است.
کودکان 5-2 ساله: مقدار 5-5/2 ميلي گرم هر چهار ساعت، يا 5/7 ميلي‌گرم هر 8-6 ساعت مصرف ميشود. حداکثر مقدار مصرف mg/day 30 است.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به دارو و در بيماراني که در طي دو هفته قبل از مصرف دکسترومتورفان ، داروهاي مهارکننده مونوآمين اکسيداز (MAO) مصرف کرده اند.
موارد احتياط: آسم و ساير اختلالات تنفسي که ترشحات غليظ دارند، (ممکن است حرکت و جابه جايي ترشحات را مختل سازد).
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- درمان با دکسترومتورفان به منظور رفع شدت و دفعات سرفه انجام مي گيرد، بدون آنکه اثر محافظت کننده رفلكس سرفه را به طور کامل از بين ببرد.
2- ماهيت و دفعات سرفه بايد پيگيري شود.
3- افزايش دوز دارو اثر آن را زياد نمي کند.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با مهارکننده MAO ممکن است موجب تهوع ، کمي فشارخون ، هيجان، افزايش حرارت بدن و اغما گردد.
دکسترومتورفان بايد حداقل دو هفته بعد از قطع مصرف مهارکننده MAO تجويز شود.
مکانيسم اثر:
اثر ضدسرفه: ا ين دارو از طريق اثر مستقيم بر مرکز سرفه در بصل النخاع، رفلكس سرفه را فرو مي نشاند. قدرت اثر دکسترومتورفان تقريباً برابر کدئين است، ولي اثر ضددرد، اعتيادآور، يا خلط آوري ندارد و اثر مضعف CNS آن کم است. عوارض گوارشي اين دارو از کدئين کمتر است. مصرف اين دارو براي کاهش دفعات بروز سرفه بدون از بين بردن اثر محافظ رفلكس سرفه است. مقادير درماني اين دارو فعاليت سلولهاي مژه دار را مهار نمي کند.
فارماكوكينتيك:
جذب: از دستگاه گوارش به راحتي جذب و اثر آن طي 30-15 دقيقه شروع مي شود.
پخش: مشخص نيست.
متابوليسم: به طور گسترده در کبد متابوليزه مي شود. نيم عمر پلاسمايي اين دارو حدود 11 ساعت است.
دفع: مقدار کمي از دارو به صورت تغيير نيافته دفع مي شود. متابوليتهاي آن به طور عمده از راه ادرار دفع مي شوند. حدود 10-7 درصد از طريق مدفوع دفع مي شود. اثر ضدسرفه تا 6-5 ساعت باقي مي ماند.
اشكال دارويي:
Tablet: 15mg
Capsule, Gelatin Coated: 15mg
Syrup: 15 mg/5ml
Drop: 4mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق لورفانول.
طبقه‌بندي درماني: ضدسرفه (غيرمخدر).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نکات قابل توصيه به بيمار
1- در صورتي که سرفه بيش از هفت روز طول بکشد به پزشک مراجعه کنيد.
2- از يک دستگاه مرطوب کننده هوا براي تصفيه غبار، دود و آلودگي هوا استفاده کنيد.
مصرف در كودكان: مصرف قرص و شربت اين دارو در کودکان کوچکتر از دو سال توصيه نمي شود.
مصرف در شيردهي: بيضرري مصرف اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سرگيجه، خواب آلودگي.
دستگاه گوارش: تهوع.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: تهوع، استفراغ، خواب آلودگي، سرگيجه، تاري ديد، نيستاگموس، تنفس ضعيف، احتباس ادرار، پسيکوز سمّي، استوپور و اغما.
درمان: شامل مصرف ذغال فعال برا ي کاهش جذب دارو و تزريق وريدي نالوکسان ، به منظور حمايت تنفسي است. نشانه هاي ديگر به طور حمايتي درمان مي شوند.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود