وحید مجیدی

اطلاعات داروی دکسپانتنول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) نرم کننده و محافظ نواحي جراحي شده.
بزرگسالان و کودکان: بر حسب نياز بر روي موضع ماليده شود.
ب) درمان خارش، زخمها، گزيدگي حشرات ، پيچک سمّي، بلوط سمّي، تحريک مناطقي از پوست بدن نوزاد که در تماس با ادرار هستند ، خراشيدگي، اگزماي خفيف، زخم بستر، ضايعات خشک.
بزرگسالان و کودکان: برحسب نياز بر روي موضع ماليده شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: هموفيلي (خطر بروز خونريزي شديد وجود دارد).
مکانيسم اثر:
اثر نرم کننده: دکسپانتنول با تحريک گرانولاسيون و تشکيل سلولهاي اپيتليال موجب تسريع بهبود زخم و تسکين خارش مي شود.
فارماكوكينتيك:
پخش: در صورت جذب سيستميک، اين دارو پس از تبديل به اسيد پانتوتنيک، عمدتاً به صورت کوآنزيم A ، به طور گسترده انتشار مي يابد. اين دارو در کبد، غدد فوق کليوي، قلب و کليه ها يافت مي شود.
متابوليسم: تبديل شدن دارو به اسيدپانتوتنيک به سرعت صورت مي گيرد.
دفع: بيشتر متابوليتهاي دارو از ادرار و باقيمانده از طريق مدفوع دفع مي‌شوند.
اشكال دارويي:
Cream: 5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنالوگ ويتامين B کمپلکس.
طبقه‌بندي درماني: نرم کننده پوست.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
عوارض جانبي
پوست: خارش، لکه هاي قرمز رنگ ، درماتيت، احساس سوزش.
توجه: در صورت بروز واکنشهاي حساسيت مفرط، بايد مصرف دارو قطع شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram