وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی دکسکلر فنیرامین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان علامتي وضعيت آلرژي, کهير, حساسيت چشمي, بيماري خارش دار پوستي.
موارد منع مصرف و احتياط:
در پورفيري نبايد استفاده شود.
عوارض جانبي:
خواب آلودگي, اختلالات خوني, کم خوني.
هشدار:
در پورفيري نبايد استفاده شود.
قرص, شربت.
اطلاعات دیگر:
دارو را با شير يا آب کافي مصرف کنيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

فال حافظ بگیر

twitter facebook linkedin whatsapp telegram