اطلاعات داروی دیترانول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ديترانول براي درمان موضعي پسوريازيس خاموش يا مزمن پوست و فرق سر مصرف مي شود.مصرف دارو براي درمان طاسي موضعي نيز تحت بررسي مي باشد.
عوارض جانبي:
بثورات جلدي ناشي از حساسيت مفرط، قرمزي و يا ساير تحريكات پوستي از عوارض جانبي دارو مي باشند.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان ديترانول با ساير داروهاي حساس كننده پوست به نور ممكن است موجب حساسيت اضافي پوست نسبت به نور شود.
مکانيسم اثر:
اين دارو با كاهش فعاليت سلولهاي اپيدرم هيپرپلازي شده باعث برگردان سرعت تكثير و كراتينيزه شدن اين سلولها به حد طبيعي مي شود. بعلاوه ديترانول ساخت DNA را مهار مي كند و ممكن است آزاد شدن گونه هاي اكسيژن فعال را افزايش دهد، لذا روندهاي متابوليك اكسيداتيو را تحت تاثير قرار مي دهد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.دارو بيشتر از مقدار توصيه شده مصرف نشود.
2.از تماس دارو با چشمها و ساير غشاهاي مخاطي اجتناب گردد.
3.قبل از استفاده دارو روي سر،موها به خوبي شسته و خشك شوند.
4.قبل از مصرف دارو،با ماليدن وازلين روي پوست سالم اطراف موضع مي توان از تحريك آن نواحي ممانعت كرد.
5.اين دارو ممكن است به طور موقت موجب رنگي شدن پوست ،موها،لباسها و وسايل مورد استفاده گردد. در صورت لزوم استفاده از دستكش و كلاه پلاستيكي توصيه مي شود.
فارماكوكينتيك:
ديترانول به ميزان ناچيزي از طريق پوست جذب مي شود و احتمالا بشكل متابوليت (عمدتا دانترون) از راه كليه ها دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Topical Cream:0.25%

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram