اطلاعات داروی دیروژسترون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) آمنوره: از روز يازدهم تا بيست و پنجم دوره قاعدگي، بعد از آنكه استروژن به حداكثر ميزان خود رسيد، مقدار 10 ميلي‌گرم دوبار در روز مصرف مي‌شود.
ب) سندرم پيش از قاعدگي: از روز دوازدهم تا بيست و ششم دوره قاعدگي، مقدار 10 ميلي‌گرم دوبار در روز مصرف مي‌شود.
پ) آندومتريوز: از روز پنجم تا بيست و پنجم دوره قاعدگي، مقدار 10 ميلي‌گرم دو يا سه بار در روز مصرف مي‌گردد.
ت) قاعدگي دردناك: از روز پنجم تا بيست و پنجم دوره قاعدگي، مقدار 10 ميلي‌گرم دوبار در روز مصرف مي‌شود.
ث) جلوگيري از خونريزي فونكسيونل رحم يا توقف آن : مقدار 10 ميلي‌گرم دوبار در روز، همراه با استروژن درماني مناسب، مصرف مي‌شود.
ج) سقط عادتي: از روز يازدهم تا بيست و پنجم دوره قاعدگي، مقدار 10 ميلي‌گرم دوبار در روز مصرف مي‌شود.
توجه: ديدروژسترون برخلاف ساير پروژستينها، موجب افزايش درجه حرارت بدن يا مهار تخمك‌گذاري نمي‌شود. اين دارو در مواردي كه اثر جلوگيري‌كننده از بارداري موردنظر نباشد ، بر ساير پروژستينها ترجيح داده مي‌ شود. ديدروژسترون داراي خواص استروژني يا آندروژني نيست.
مكانيسم اثر
پروژستينها از طريق تداخل با DNA، موجب افزايش ساخت RNA مي‌شوند. مقادير بيشتر اين داروها آزاد شدن هورمون محرك جسم زرد (LH) از هيپوفيز قدامي را مهار مي‌كنند. مقادير نسبتاً كم اين داروها ممكن است ميزان چسبندگي موكوس گردن رحم را افزايش دهند.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
پروژستينها ممكن است موجب بروز آمنوره و يا ترشح بيش از حد و يا خودبه خودي شير شوند و با اثرهاي بروموكريپتين تداخل داشته باشند. مصرف همزمان اين داروها توصيه نمي‌شود.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
پروژستينها ممكن است غلظت اسيدهاي آمينه پلاسما و آلكالين فسفاتاز سرم را افزايش دهند. با مصرف پروژستينها ممكن است ميزان و فعاليت پرگنانديول كاهش يابد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: از دستگاه گوارش جذب مي‌شود.
متابوليسم: متابوليسم اين دارو عمدتاً كبدي است.
دفع: عمدتاً از طريق كليه دفع مي‌شود. نيمي از مقدار مصرف شده ديدروژسترون طي 24 ساعت از ادرار دفع مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: كارسينوم پستان يا اعضاي تناسلي (بجز در درمان تسكيني بيماران انتخابي) ؛ اختلال عملکرد كبد؛‌ احتمال بارداري؛ ترومبوفلبيت، اختلالات ترومبوآمبوليك، خونريزي مغزي يا سابقه اين بيماريها؛‌ خونريزي غيرطبيعي و تشخيص داده نشده مهبل؛ سقط فراموش شده (missed abortion).
موارد احتياط :
الف) آسم ، اختلال عملکرد قلب، افسردگي رواني يا سابقه آن، صرع، اختلال عملکرد كليه، سردردهاي ميگرني، بيماري ديابت و سابقه بارداري نابه‌جا .
ب) اين دارو در آزمايش تشخيص بارداري نبايد مصرف شود.
اشكال دارويي:
Tablet: 5, 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پروژستين.
طبقه‌بندي درماني: پروژستين.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
ملاحظات اختصاصي
1- معاينه بدن، بخصوص پستانها و اعضاي لگني و همچنين، ارزيابي عملكرد كبد و آزمون پاپانيكولا، حداقل هر 12-6 ماه يك بار يا در دفعات بيشتر (با دستور پزشك) در پيگيري وضعيت بيمار اهميت دارند.
2- در موارد خونريزي غيرطبيعي و مداوم يا عودكننده مهبل، وجود بدخيمي بايد بررسي و رد شود.
3- پروژستينها ممكن است موجب بروز خونريزي از بافت لثه و همچنين، هيپرپلازي لثه‌ها شوند، كه معمولاً با التهاب لثه شروع مي‌شود. تميز نگهداشتن دندانها ، سرعت رشد لثه‌ها و شدت بيماري را به حداقل مي‌رساند.
4- مصرف پروژستينها به‌عنوان داروي جلوگيري كننده از بارداري بايد هر روز و بدون وقفه (بدون درنظر گرفتن دوره قاعدگي ) صورت گيرد.
5- مصرف دوره‌اي پروژستنيها براساس دوره قاعدگي فرضي 28 روزه صورت مي‌گيرد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- دوره درمان را كامل كنيد و دارو را هر روز در وقت معين مصرف كنيد.
2- در صورت احتمال بارداري، مصرف دارو را بلافاصله قطع كنيد و به پزشك اطلاع دهيد.
3- در صورت مصرف دارو به‌عنوان جلوگيري ‌كننده از بارداري، هنگام شروع مصرف دارو و حداقل سه ماه بعد از پايان مصرف آن، از ساير روشهاي جلوگيري از بارداري نيز استفاده كنيد.
4- در صورت تأخير در قاعدگي يا بروز خونريزي غيرعادي ، بلافاصله با پزشك تماس بگيريد.
5- اگر دارو را براي جلوگيري از بارداري مصرف مي‌کنيد و يك نوبت مصرف آن را فراموش كرديد ، مصرف دارو را قطع نماييد و تا زمان شروع قاعدگي يا رد احتمال بارداري، از روشهاي ديگر جلوگيري از بارداري استفاده كنيد .
مصرف در شيردهي: پروژستينها با مقادير مختلف در شير ترشح مي‌شوند. مصرف اين داروها در دوران شيردهي توصيه نمي‌شود.
عوارض جانبي
ادراري- تناسلي: تغيير در دوره‌هاي قاعدگي ، قاعدگي نامنظم، تغييرات در ميل جنسي.
كبد: تغيير در آزمونهاي عملكرد كبد، يرقان (به ندرت).
ساير عوارض: اختلالات گوارشي، آكنه، احتباس ادرار يا ادم، افزايش وزن، بثورات آلرژيك يا كهير، افسردگي رواني، تغيير در پستان، از جمله احساس ناراحتي يا گاه گاهي ژنيكوماستي.
توجه: مصرف پروژستينها ممكن است موجب بروز ترومبوفلبيت ، آمبولي ريوي، اختلالات عروق مغزي و ترومبوز شبكيه شود. اگرچه اين موارد مورد بحث هستند، ولي توصيه مي‌شود كه در طول درمان با فرآورده‌هاي پروژستيني احتمال تشكيل لخته در نظر گرفته شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود