اطلاعات داروی دیفن هیدرامین کامپاند


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تسكين سرفه و نشانه هاي احتقاني
بزرگسالان: مقدار 5 يا 10 ميلي ليتر هر 3-2 ساعت مصرف مي شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار 5 ميلي ليتر هر 4-3 ساعت مصرف مي شود.
كودكان 5-2 ساله : مقدار 5/2 ميلي ليتر هر 4-3 ساعت مصرف مي شود.
مكانيسم اثر
اين فرآورده داراي اثر ضد هيستامين و ضد كولينرژيك است و موجب تسكين سرفه مي شود. اين دارو غلظت ترشحات نايژه را كاهش مي دهد و اثر خلط آور و نرم كنندگي دارد. همچنين، اين فرآورده احتقان همراه با سرفه را از بين مي برد و احتقان بيني و نايژه را كاهش مي دهد.
اشكال دارويي:
Syrup: Diphenhydramine Compound is accepted for labeling. (Diphenhydramine HCl 12.5mg + Ammonium chloride 125mg) / 5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي هيستامين، خلط‌ آور.
طبقه‌‌بندي درماني: ضد سرفه و خلط آور.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به هر يك از اجزاي آن.
موارد احتياط: اختلال عملکرد کليوي.
نكات قابل توصيه به بيمار
از انجام فعاليتهايي كه نياز به هوشياري كامل دارند خودداري كنيد، ‌زيرا اين فرآورده موجب خواب آلودگي مي شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود