اطلاعات داروی دیفن هیدرامین کامپاند


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تسكين سرفه و نشانه هاي احتقاني
بزرگسالان: مقدار 5 يا 10 ميلي ليتر هر 3-2 ساعت مصرف مي شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار 5 ميلي ليتر هر 4-3 ساعت مصرف مي شود.
كودكان 5-2 ساله : مقدار 5/2 ميلي ليتر هر 4-3 ساعت مصرف مي شود.
مكانيسم اثر
اين فرآورده داراي اثر ضد هيستامين و ضد كولينرژيك است و موجب تسكين سرفه مي شود. اين دارو غلظت ترشحات نايژه را كاهش مي دهد و اثر خلط آور و نرم كنندگي دارد. همچنين، اين فرآورده احتقان همراه با سرفه را از بين مي برد و احتقان بيني و نايژه را كاهش مي دهد.
اشكال دارويي:
Syrup: Diphenhydramine Compound is accepted for labeling. (Diphenhydramine HCl 12.5mg + Ammonium chloride 125mg) / 5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي هيستامين، خلط‌ آور.
طبقه‌‌بندي درماني: ضد سرفه و خلط آور.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به هر يك از اجزاي آن.
موارد احتياط: اختلال عملکرد کليوي.
نكات قابل توصيه به بيمار
از انجام فعاليتهايي كه نياز به هوشياري كامل دارند خودداري كنيد، ‌زيرا اين فرآورده موجب خواب آلودگي مي شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram