وحید مجیدی

اطلاعات داروی دیورتیک


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ديورتيك در تخفيف نشانه هاي خيز در نارسايي احتقاني قلب و كم كاري كليه ،عفونتهاي دستگاه ادراري و كمك به دفع سنگهاي مجاري ادرار و افزايش فشارخون بكار مي رود.
مکانيسم اثر:
احتمالا يونها و قندهاي موجود در اين فرآورده مشابه مدرهاي اسموتيك ،سبب تسهيل دفع آب و مهار جذب مجدد آب و املاح مي گردد. روغنهاي فرار موجود در پونه به علت داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك موجب شل شدن عضلات صاف مجاري ادرار و تسهيل خروج سنگ مي گردد.
اشكال دارويي:
Powder:100 g

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram