وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی دیپیوفرین دای پی وفرین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آب سياه چشم (گلوکوم زاويه باز).
موارد منع مصرف و احتياط:
گلوکوم زاويه بسته و حساسيت شديد به دارو.
عوارض جانبي:
سوزش چشم, تاري ديد, سرگيجه, پرخوني چشم.
هشدار:
گلوکوم زاويه بسته و حساسيت شديد به دارو.
اشكال دارويي:
قطره استريل چشمي.
اطلاعات دیگر:
پس از چکاندن قطره دستها را با آب و صابون بشوييد و خشک کنيد. در ابتداي ورود دارو به چشم ممکن است سوزش ايجاد شود

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

شماره تلفن های ضروری

twitter facebook linkedin whatsapp telegram