اطلاعات داروی دی رگلیس


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها در زخم معده و اثني عشر،گاستريت و درد معده به كار مي روند.
موارد منع مصرف و احتياط:
فرآورده هاي دگليسريزه نشده در بيماران قلبي عروقي (به دليل اثرات مينرالوكورتيكوييدي) نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
مصرف مقادير زياد و طولاني مدت (بيش از 6 هفته و بيش از 60 گرم در روز) فرآورده هاي حاوي شيرين بيان سبب بروز علايم زياد آلدوسترون مي شود.
عصاره توتال شيرين بيان به علت داشتن اثرات مينرالوكورتيكوييدي سبب احتباس برگشت پذير آب و سديم شده ،دفع پتاسيم را افزايش مي دهد. عصاره دگليسيريزه شيرين بيان معمولا اين اثرات را نداشته ولي توصيه مي گردد اين فرآورده ها در افرادي كه مشكلات قلبي عروقي و يا فشارخون بالا دارند با احتياط مصرف شود.
هشدار:
فرآورده هاي دگليسريزه نشده در بيماران قلبي عروقي (به دليل اثرات مينرالوكورتيكوييدي) نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي شيرين بيان با كورتيكوستروييدها و داروهاي هورموني (با اثرات استروژني و آنتي استروژني) بايد با احتياط صورت گيرد.
مکانيسم اثر:
تركيبات فلاونوييدي گياه شيرين بيان احتمالا با تاثير بر مخاط معده ،سد مخاطي را نسبت به تاثير اسيد معده تقويت مي نمايد. به نظر مي رسد اين اثر مشابه كربنوكسولون بوده و با تداخل در سنتز پروستانوييد معده موجب افزايش توليد مخاط و جريان خون مخاطي مي گردد.
گليسيريزين و گليسيريتيك اسيد تمايل نسبي به اتصال به گيرنده هاي گلوكوكورتيكوييدي و مينرالوكورتيكوييدي را دارند و احتمالا با تاثير بر اين گيرنده ها، روي فعاليت استروييدهاي آندوژن تاثير مي گذارند (در فرآورده هاي دگليسريزينه شده اين احتمال كمتر مي باشد).
همچنين اين تركيبات با مهار آنزيمي در كبد و كليه از تبديل كورتيزول به كورتيزون جلوگيري مي كنند. تركيبات موجود در عصاره شيرين بيان احتمالا موجب وقفه ليپواكسيژناز،سيكلواكسيژناز و كاهش فعاليت اسيد آراشيدونيك مي گردند.
گل بابونه و بومادران موجود در شيرينوش با خاصيت ضدالتهابي در بهبود زخم معده و اثني عشر موثر مي باشند.
روغنهاي فرار و تركيبات موجود در رگليس معطر با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك بر روي عضلات صاف موجب كاهش انقباضات روده و تسهيل خروج گازها از معده مي شوند.
گل هميشه بهار و ختمي موجود در رگليسيدين با داشتن موسيلاژ،فلاونوييد و ساير مواد موثره داراي اثرات نرم كننده ،كاهش دهنده تحريكات ،ضد التهاب خفيف و التيام بخش مي باشند.
اشكال دارويي:
A:Liquorice Products
Shirinoosh:Powder 40 g
Reglis moattar:Powder 70 g
B:D - Glycyrrhizinated Products
D - Reglis:Tablet 650 mg
Reglisidin:Tablet 600 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram