وحید مجیدی

اطلاعات داروی سالمترول فلوتیکازون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف :
الف) درمان طولاني مدت آسم.
بزرگسالان و کودکان بالاتر از 12 سال : يک پاف 2 بار در روز به فاصله 12 ساعت.
در صورت استفاده از ساير داروهاي ضد آسم دوز دارو توسط پزشک بر حسب شرايط باليني بيمار تنظيم مي گردد.
ب) درمان نگهدارنده افراد مبتلا به COPD همراه با برونشيت.
بزرگسالان و کودکان بالاتر از 12 سال : يک پاف (از شکل داروئي 50/250 ) 2 بار در روز به فاصله 12 ساعت.
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگارفلوتيکازون و سالمترول مراجعه شود.
نام‌هاي تجاري: Fluticort Plus, Seretide
اطلاعات دیگر:
Inhaler: Salmeterol (as Xinafoate) 25mcg +Fluticasone Propionate 50mcg, Salmeterol (as Xinafoate) 25mcg + Fluticasone Propionate 125mcg, Salmeterol (as Xinafoate) 25mcg +Fluticasone Propionate 250mcg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram