اطلاعات داروی ستریزین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) رينيت آلرژيک فصلي.
بزرگسالان و کودکان 6 سال يا بزرگتر : 5 تا 10 ميلي گرم خوراکي يک بار در روز.
کودکان 2 تا 5 سال: 2.5 ميلي گرم خوراکي يک بار در روز. حداکثر دوز خوراکي 5 ميلي گرم مي‌باشد.
ب) رينيت آلرژيک perennial، کهير مزمن.
بزرگسالان و کودکان 6 سال يا بزرگتر : 5 تا 10 ميلي گرم خوراکي يک بار در روز.
کودکان 6 ماه تا 5 سال: 2.5 ميلي گرم خوراکي يک بار در روز. در کودکان 1 تا 5 سال ممکن است تا حداکثر دوز 5 ميلي گرم در روز در 2 دوز منقسم افزايش پيدا کند.
مقدار مصرف در نارسايي کليه يا کبد: براي بزرگسالان و کودکان 6 سال يا بزرگتر که همودياليز مي‌شوند، آنهايي که نارسايي کبدي دارند و آنهايي که کليرانس کراتينين کمتر از ml/min 31 دارند، دوزاژ روزانه 5 ميلي گرم به صورت خوراکي مي‌باشد. در كودكان زير 6 سال که نارسايي کبدي يا کليوي دارند، مصرف نشود.
مكانيسم اثر
اثر آنتي هيستاميني: ستيريزين اثر خود را از طريق مهار انتخابي رسپتورهاي H1 محيطي اعمال مي‌کند.
فارماکوکينتيک
جذب: به سرعت جذب مي‌شود.
پخش: ميزان اتصال پروتئيني آن حدود 93% مي‌باشد.
متابوليسم: به مقدار بسيار اندکي بوسيله de alkylation اکسيداتيو به يک متابوليت با اثر آنتي هيستاميني بسيار اندک متابوليزه مي‌شود.
دفع: به صورت عمده، 50% به صورت داروي تغيير نيافته، در ادرار ترشح مي‌شود. مقدار بسيار اندکي نيز وارد مدفوع مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
در بيماران حساس به هيدروکسي زين مصرف نشود.
در بيماران با نارسايي کليه با احتياط مصرف شود.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: گيجي، خستگي، سردرد، خواب آلودگي.
گوش، چشم، حلق، بيني: خونريزي از بيني، فارنژيت.
دستگاه گوارش: درد شکم، اسهال، تهوع، استفراغ، خشکي دهان.
تنفسي: برونکواسپاسم، سرفه.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: خواب آلودگي.
درمان: علامتي و حمايتي مي‌باشد و دارو به صورت مؤثر با دياليز برداشته نمي‌شود.
ملاحظات اختصاصي
1- اطلاعاتي در مورد سو مصرف يا وابستگي به دنبال مصرف ستيريزين در دست نيست.
2- دارو 4 روز قبل از تستهاي تشخيصي پوست قطع شود. اين دارو مي‌تواند پاسخهاي مثبت پوستي را متوقف کرده، کم کند يا بپوشاند.
3- بيماران با خواب آلودگي زياد مونيتور شوند.
4- اين دارو مي‌تواند با يا بدون غذا مصرف شود.
مکانيسم اثر:
تداخل دارويي
استفاده تو ام با ترکيبات آنتي کولينرژيک و دپرس کننده‌هاي سيستم اعصاب مرکزي ممکن است اثرات مضاعف داشته باشد. از استفاده تو ام پرهيز شود.
تئوفيلين مي‌تواند کليرانس ستيريزين را کاهش دهد.
استفاده تو ام با الکل ممکن است اثرات مضاعف داشته باشد. از مصرف الکل پرهيز شود.
فارماكوكينتيك:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
مورد خاصي گزارش نشده است.
اشكال دارويي:
Syrup: 5mg/5ml
Capsule, Gelatin Coated: 10mg
Tablet: 5, 10mg
Tablet, Extended Release: Cetirizine Dihydrochloride 5mg (Immediate Relaese) +Pseudoephedrine Hydrochloride 120mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست اختصاصي رسپتور H1.
طبقه‌بندي درماني: آنتي هيستامين.
طبقه‌‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نام‌هاي تجاري: Apo - Cetirizine, Cetirizin HEXAL, Letizen
نکات قابل توصيه به بيمار
چنانچه با مصرف دارو خواب آلودگي اتفاق بيفتد، از انجام فعاليتهاي پرخطر پرهيز شود. مصرف چاي يا قهوه مي‌تواند به کم شدن خواب آلودگي کمک کند.
مصرف در سالمندان: نيمه عمر دارو و کليرانس توتال آن افزايش مي‌يابد. اما تنظيم دوزاژ دراين بيماران نيازي نيست.
مصرف در كودكان: بي خطري و کارايي دارو در كودكان کوچکتر از 6 ماه اثبات نشده است.
مصرف در شيردهي: دارو در شير ترشح مي‌شود. از مصرف خودداري شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود