وحید مجیدی

اطلاعات داروی ستیل پیریدینیوم


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
محلول دهان شويه ستيل پيريدينيوم كلرايد براي درمان عفونت هاي سطحي دهان و گلو،خوشبو و تازه كردن طعم دهان پس از اعمال دندانپزشكي و پس از استفراغ ،استفاده از داروهاي استنشاقي و لوله گذاري به كار مي رود.
عوارض جانبي:
خوردن سورفكتانت هاي كاتيوني سبب تهوع و استفراغ مي شود و محلولهاي غليظ آنها ممكن است سبب آسيب و نكروز مري شوند. علايم مسموميت با تركيبات آمونيوم چهارتايي تنگي نفس و سيانوز است. تضعيف CNS،كمي فشار خون و اغما نيز ممكن است بروز نمايد.
مکانيسم اثر:
ستيل پيريدينيوم كلرايد همچون ساير سورفكتانت هاي كاتيوني در محلول آبي به يك كاتيون نسبت بزرگ فعال و يك يون كوچك غيرفعال يونيزه مي شود. تركيبات كاتيوني علاوه بر اثرهاي امولسيون كننده و پاك كننده داراي فعاليت باكتري كش عليه باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي مي باشند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از خوردن دارو بايد به شدت اجتناب شود.
2.پس از مسواك كردن ،دهان به خوبي با محلول شسته شود.
اشكال دارويي:
Mouthwash:0.05%

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram