اطلاعات داروی سديم کلرايد رينوسالتين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

اشكال دارويي:
Solution: 0.9%, 5ml
Spray, Solution: 0.9%, 0.65%
Drop: 0.65%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: الكتروليت.
طبقه‌بندي درماني: ضدعفوني‌كننده ضعيف، مرطوب‌كننده.
طبقه‌‌‌بندي مصرف در بارداري: رده A
موارد و مقدار مصرف
حفظ رطوبت و برطرف كردن خشكي و التهاب غشاهاي بيني ناشي از سرماخوردگي، ايجاد رطوبت و در مواقع مصرف بيش از حد داروهاي ضد احتقان بيني، آلرژي‌ها، خونريزي بيني و ساير تحريكات.
به مقدار مورد نياز يا طبق دستور پزشك مصرف شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram