وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی سديم کلرايد پماد چشمی هيپراسمولار


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
داروي كمكي در كاهش ادم قرنيه ناشي از علل مختلف، مانند كراتيت تاولي (bullous keratitis)، داروي كمك تشخيصي براي تسهيل معاينات چشم پزشكي، هنگام گونيوسكوپي، فوندوسكوپي و بيوميكروسكوپي.
يك بار در روز يا بيشتر طبق دستور پزشك مصرف مي‌شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به هر يك از اجزاي فرمولاسيون.
فارماكوكينتيك:
عوارض جانبي
چشم: سوزش و تحريك موقت چشم هنگام مصرف دارو.
اشكال دارويي:
Ointment: 5%
Drop: 5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: الكتروليت.
طبقه‌بندي درماني: پماد چشمي (هيپرتونيك).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده A
ملاحظات اختصاصي
در صورت بروز هر يك از موارد زير، بايد مصرف دارو قطع شود:
درد شديد، سردرد، تغيير بينايي (جانبي و مستقيم)، ظاهر شدن ناگهاني نقاط شناور، قرمزي شديد چشم‌ها، درد چشم به هنگام تماس با نور، دوبيني.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

میخوای بدونی چقدر کالری در روز باید مصرف کنی؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram