اطلاعات داروی سديم کلريد

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
شستشوي حفرات بدن، بافت‌ها يا زخم‌ها، كاتترگذاري در ميزناي، لوله‌هاي تخليه‌كننده در جراحي، شستن و خيساندن وسايل، رقيق كردن، خيساندن لباس‌ها و وسايل و نمونه‌هاي آزمايشگاهي.
محلول شستشودهنده به صورت موضعي، يا طي شستشوي دستگاه ادراري، از طريق دستگاه متصل به كاتتر قرار داده شده در ميزناي براي برقراري جريان مداوم يا متناوب استفاده مي‌شود. براي شستشوي دوره‌اي كاتتر ميزناي به منظور باز نگهداشتن مسير ، محلول شستشودهنده بايد با استفاده از سرنگ يا حباب لاستيكي به كار رود.
مقدار مصرف محلول شستشودهنده به حجم يا سطح عضو مورد شستشو يا نوع شستشو بستگي دارد. در صورت مصرف محلول به عنوان رقيق‌كننده يا حامل ساير داروها، توصيه‌هاي سازنده محلول بايد رعايت شود. براي كسب آگاهي اختصاصي‌تر درباره سازگاري مواد افزودني با اين محلول، بايد به منابع معتبر مراجعه شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
موضعي: شستشو يا انفيلتراسيون اندام‌ها يا حفراتي كه مورد نظر نيستند (اگر كاتتر يا لوله‌هاي تخليه‌كننده به خوبي كار گذاشته نشوند)، سبب اتساع يا پارگي بافت‌ها (در صورت حجم يا فشار بيش از حد هنگام شستن حفرات بسته)، ‌ايجاد عفونت (در صورت عدم رعايت روش‌هاي صحيح و آلوده شدن محلول) مي‌شود.
مکانيسم اثر:
محلول كلرور سديم براي شستشوي استريل، اثرات تميزكننده از طريق مكانيكي دارد.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: در حين اعمال جراحي كه در آنها جريان الكتريكي به كار مي‌برند و در مواردي كه ممكن است جذب سيستميك بروز كند.
موارد احتياط: هنگام شستشوي دستگاه ادراري بيماران مبتلا به نارسايي شديد عملکرد كليه يا دستگاه قلبي - ريوي (جذب سيستميك مقادير زياد محلول ممكن است به ميزان قابل ملاحظه‌اي عملکرد كليه يا دستگاه قلبي - ريوي را تغيير دهد).
اشكال دارويي:
Solution For Irrigation: 0.9%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: الكتروليت.
طبقه‌بندي درماني: شستشو دهنده.
طبقه‌‌‌بندي مصرف در بارداري: رده B
ملاحظات اختصاصي
1- محلول‌هاي مخصوص شستشو نبايد تزريق شوند.
2- در صورت شستشوي حفرات بدن، زخم‌ها، و كاتترهاي ميزناي يا براي خيس كردن پانسمان‌هايي كه در تماس با بافت‌هاي بدن هستند، استفاده از روش ضد عفوني ضروري است.
3- در صورت بروز عوارض جانبي، افزايش بار الكتروليت‌ها يا آب بدن، بايد مصرف محلول را قطع و وضعيت بيمار را به دقت ارزيابي كرد، و در صورت لزوم اقدامات لازم را به عمل آورد.
4- براي به حداقل رساندن رشد باكتري‌ها يا تشكيل مواد تب‌زا در محلول، بايد آن را بلافاصله بعد از باز كردن در ظرف مصرف كرد. قسمت استفاده نشده محلول دور ريخته شود.
5- محلول در درجه حرارت 40 درجه سانتي‌گراد يا كمتر نگهداري شود.
6- از منجمد كردن محلول يا قرار دادن آن در گرماي زياد بايد اجتناب كرد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite