وحید مجیدی

اطلاعات داروی سرتاکونازول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان موضعي قارچ انگشتان ناشي از Trichophyton Rubrum، Trichophyton Mentagrophytes، Epidermophyton در بيماران بدون نقص ايمني بزرگتر از 12 سال.
دوز: كرم 12% حاوي دارو روزي دو مرتبه براي 4 هفته بر روي نواحي مبتلا استفاده مي‌شود. در صورت عدم بهبودي بعد از 2 هفته، تشخيص اوليه بايد مجدداً بررسي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
پوست: درماتيت تماسي، خشكي پوست، سوزش پوست، واكنش‌هاي جلدي در محل استفاده.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنيد. قبل از استفاده دستها بايد به طور كامل شسته شوند. از تماس كرم با چشم، بيني، دهان و غشاهاي مخاطي خودداري كنيد.
2- محل استفاده بايد به طور كامل خشك شود.
3- حتي در صورت بهبودي علائم، دارو را براي مدت توصيه شده توسط پزشك استفاده كنيد. در صورت عدم بهبودي يا بدتر شدن علائم به پزشك خود اطلاع دهيد.
4- در صورت بروز حساسيت، قرمزي، خارش، سوزش، تاول و ترشح در محل استفاده به پزشك خود اطلاع دهيد.
5- از پانسمان بسته در محل مبتلا استفاده نكنيد.
6- دارو را تنها براي مورد توصيه شده استفاده كنيد.
مصرف در كودكان: دارو در كودكان كوچكتر از 12 سال توصيه نمي‌شود.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. مصرف دارو با احتياط صورت گيرد.
مصرف در بارداري: مطالعات كافي در اين زمينه صورت نگرفته است. لذا مصرف دارو با احتياط صورت گيرد.
مکانيسم اثر:
سرتاكونازول مشتق ايميدازول بوده، كه با مهار سنتز ارگوسترول باعث آسيب غشاء سلولي قارچها مي‌شود. اين دارو بر ضد گونه‌هاي زير مؤثر است:
Trichophyton Rubrum، Trichophyton Mentagrophytes
Epidermophyton
اين دارو خواص ضد التهاب و ضد خارش نيز دارد. باعث مهار آزاد شدن سايتوكين‌ها از لنفوسيت‌هاي فعال مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه به دليل ساختار خاص، دارو خواص ضد باكتري نيز داشته باشد.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: اين كرم جهت مصرف چشمي، خوراكي و واژينال نيست، حساسيت مفرط به دارو.
موارد احتياط: در صورت بروز هرگونه حساسيت بعد از استفاده، بهتر است مصرف دارو قطع شود. بين اين دارو و ساير مشتقات ايميدازول حساسيت متقاطع وجود دارد.
اشكال دارويي:
Tablet: 300 ,500mg
Cream : 2%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق ايميدازول.
طبقه‌بندي درماني: ضد قارچ.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Dermofix

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram