وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی سرم آنتی اسنیک سرم ضد مار


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده تنها درمان اختصاصي موجود براي نيش مارهاي سمي محسوب مي شود.
عوارض جانبي:
بيماري سرم و واكنشهاي حساسيتي و تاخيري (جوشهاي پوستي ،تب ،درد مفاصل ،خيز) از عوارض جانبي اين فرآورده مي باشند.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي گلوبولين هاي اختصاصي ضد سم مار است. اين گلوبولينها بر عليه سموم شش نوع مار Naja naja axiana،Viperalebetina،Echis carinitus،Pseudocerastespersicus،Vipera xanthina و Agkistrodon halys موثر هستند.
هشدار:
1.هنگام تجويز،اكسيژن و وسايل احياء بايد در دسترس باشند.
2.شوك متعاقب مسموميت را بايد مانند شوك هيپوولميك با تجويز فرآورده هاي خوني يا جانشين هاي پلاسما درمان نمود.
3.بدليل حجم نسبتا كم مايعات بدن كودكان كه سم در آن رقيق مي شود،ممكن است كودكان به مقادير بيشتري از پادزهر نياز داشته باشند،لذا مقدار مورد نياز پادزهر نبايد با محاسبه وزن كودك تعيين شود.
4.براي تشخيص حساسيت فرد مسموم نسبت به سرم اسب ،قبل از استفاده از سرم بايد آزمون حساسيت را انجام داد. درصورت بروز واكنشهاي سيستميك ،استفاده از سرم بايد قطع و درمان مناسب شروع شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
5 آزمون حساسيت:
مقدار 0/02-0/03 ميلي ليتر از محلول رقيق شده (100:1) از سرم طبيعي اسب يا پادزهر بايد داخل جلدي تزريق شود. يك آزمون كنترل با تزريق سرم نمكي در اندام طرف مقابل به تفسير نتيجه آزمايش كمك مي كند.
1.فرآورده را بايد در دماي 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري از انجماد آن جلوگيري كرد.
2.تعيين رقت ،نوع الكتروليت و سرعت انفوزيون به سن بيمار،وزن و وضعيت قلبي او،شدت مسموميت ،ميزان كل تخمين زده شده مايعات تزريقي مورد نياز و فاصله بين گزش بيمار و شروع درمان بستگي دارد.
3.تزريق داخل وريدي (خيلي آهسته) ارجح است. تزريق داخل عضلاني بايد در عضلات حجيم و ترجيحا در عضله سريني انجام شود. از تزريق در نزديكي اعصاب يا در داخل انگشتها خودداري شود.
اشكال دارويي:
Injection:10ml vials

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

فال ایتالیایی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram