وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی سفالوتین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين دارو در درمان عفونتهاي ناشي از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو از جمله عفونت استخوان و مفاصل ،آندوكارديت باكتريايي ،پنوموني باكتريايي ،سپتي سمي باكتريايي ،عفونتهاي پوستي و بافتهاي نرم و عفونتهاي مجاري ادرار و همچنين براي پيشگيري از عفونت قبل از اعمال جراحي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
درصورت وجود سابقه حساسيت مفرط به سفالوسپورين ها يا پني سيلين ها و مشتقات آنها، پني سيلامين بيماري پورفيري ،نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
واكنشهاي آلرژيك شامل كهير و بثورات جلدي و علايم حساسيت مفرط شامل شوك آنافيلاكتيك ،تهوع ،استفراغ و اسهال و علايم مربوط به كوليت پسود و ممبران با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
در صورت وجود سابقه حساسيت مفرط به سفالوسپورين ها يا پني سيلين ها و مشتقات آنها،پني سيلامين بيماري پورفيري ،نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
در صورت مصرف همزمان سفالوسپورين ها با آمينوگليكوزيدها،وانكومايسين يا آمفوتريسين خطر بروز مسموميت كليوي افزايش مي يابد. مصرف همزمان ديورتيك هاي گروه لوپ با سفالوتين خطر بروز مسموميت كليوي ناشي از سفالوتين را افزايش مي دهد. پروبنسيد دفع سفالوسپورينها از توبول هاي كليوي را كاهش داده و لذا سبب افزايش غلظت سرمي سفالوسپورينها و در نتيجه احتمال بروز مسموميت مي شود. اثر ضد انعقادي وارفارين درصورت مصرف همزمان با اين داروها ممكن است افزايش يابد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. مخلوط كردن سفالوتين با ساير داروها (بويژه آمينوگليكوزيدها) در يك محلول توصيه نمي شود.
2. در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو،به محض بياد آوردن دارو را بايد مصرف كرد. ولي اگر تقريب زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد،از مصرف نوبت فراموش شده بايد خودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيز دو برابر نگردد.
3. در صورت بروز اسهال شديد،قبل از مصرف هرگونه داروي ضد اسهال بايد با پزشك مشورت شود.
فارماكوكينتيك:
غلظت سرمي دارو 0/5 ساعت بعد از تزريق عضلاني به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو 10/5 ساعت است كه در صورت عيب كار كليه ممكن است تا 18 ساعت نيز افزايش يابد.7060 درصد از طريق كليه و از راه ترشح توبولي دفع مي شود.
اشكال دارويي:
For Injection:1g(assodium

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

میخوای عدد ابجد اسمت رو بدونی؟ کلیک کن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram