وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی سفالکسین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

نام های تجاری
Keflex
اشکال دارویی
125mg/sachet, 125mg/5ml 100ML, 250mg/sachet, 250mg/5ml 100ML : سوسپانسيون
250mg, 500mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C16 H17 N3 O4 S , H2O = 365/4
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل اول
کاربرد دارو
عفونت هاي تنفسي، اوتيت مديا، عفونت هاي پوستي، عفونت هاي استخوان، عفونت هاي ادراري-تناسلي.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثرات باکتريسيدي با مهار سنتز ديواره سلولي باکتري و بالا بردن ناپايداري اسموتيک. جذب کامل گوارشي، نيمه عمر حدود يک ساعت، عبور از جفت ترشح کم در شير، فاقد متابوليسم، دفع ادراري (بيشتر) و صفراوي.
موارد منع مصرف
حساسيت قبلي به پني سيلين ها، پني سيلامين يا سفالوسپورين ها، سابقه اختلالات خونريزي دهنده.
نحوه مصرف
بزرگسالان: دوز روزانه 1-4 g و معمولاً 250 mg هر 6 ساعت. در فارنژيت استرپتوکوکي، عفونت هاي پوستي و سيستيت بدون عارضه در بالاتر از 15 سال: 500 mg هر 12 ساعت. عفونت هاي شديدتر: نياز به دوزهاي بالاتر دارو.
شرايط نگهداري
کپسول ها: 30-15 درجه سانتيگراد و سوسپانسيون آماده به مدت 7 روز در دماي اتاق و 14 روز در يخچال.
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر قرص هاي ضد بارداري خوراکي (OCP) حاوي استروژن در مصرف همزمان با سفالکسين،
همچنين تداخل با پروبنسيد، کوليستين، پلي ميکسين بي ، وانکومايسين ، ساير پني سيلين ها و آمينوگليکوزيدها.
عوارض جانبي
کهير، خارش، راش، تب و لرز، درد مفصلي، ادم، اريتم، اسهال، سوزش معده .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. بررسي دوره اي عملکرد کبد و کليه در مصرف طولاني مدت دارو.
2. تأخير در حداکثر سطح خوني در مصرف همزمان با غذا.
3. مطلع کردن پزشک در صورت بروز علائم عفونت ثانويه و علائم حساسيتي.
4. مطلع کردن پزشک در صورت اسهال به علت خطر بروز کوليت با غشاي کاذب.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

فال حافظ بگیر

twitter facebook linkedin whatsapp telegram