اطلاعات داروی سيلور سولفاديازين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
داروي كمكي در جلوگيري از عفونت در سوختگي‌هاي درجه دوم و سوم يا درمان آنها
بزرگسالان و كودكان: بعد از تميز كردن زخم، كرم با ضخامت 1.6 ميلي‌متر يك بار در روز بر روي موضع ماليده مي‌شود. در صورت پاك شدن تصادفي دارو، كرم مجدداً مصرف شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: ماه‌هاي آخر بارداري و در نوزادان زودرس (موجب بروز كرنيكتروس در نوزادان مي‌شود).
موارد احتياط:
الف) حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به دارو ، نارسايي كبد يا كليه.
ب) احتمال بروز حساسيت مفرط متقاطع با ساير سولفوناميدها وجود دارد.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
در صورت مصرف دارو در سطح وسيعي از بدن، ممكن است به طور سيستميك جذب شود و موجب كاهش تعداد نوتروفيل‌ها شود (لكوپني برگشت‌پذير).
مکانيسم اثر:
ضد باكتري : اين دارو بر روي غشاي سلولي و ديواره سلولي باكتري اثر مي‌كند. سيلور سولفاديازين طيف اثر گسترده‌اي دارد. اين دارو بر روي ارگانيسم‌هاي گرم منفي و گرم مثبت اثر باكتري‌سيدال دارد.
فارماكوكينتيك:
جذب: با مصرف پوستي، جذب دارو محدود است.
پخش، متابوليسم: ندارد.
دفع: از طريق ادرار دفع مي‌شود.
اشكال دارويي:
Cream: 10 mg/g
Cream: (Silver Sulfadiazine1% + Epidermal Growth Factor 0.92
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضدعفوني‌كننده صناعي.
طبقه‌بندي درماني: ضد باكتري موضعي (پوستي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
ملاحظات اختصاصي
1- از تماس دارو با چشم‌ها و غشاهاي مخاطي خودداري شود.
2- دارو با استفاده از يك دستكش استريل مصرف شود. نواحي سوخته در تمام اوقات با كرم پوشيده شود.
3- حمام گرفتن روزانه به تميز شدن زخم‌ها كمك مي‌كند.
4- درمان تا ترميم محل يا ‌آماده شدن موضع براي پيوند به پوست ادامه يابد.
5- بيمار از نظر بروز علائم عفونت ثانوية قارچي پيگيري شود.
6- با مصرف دارو ممكن است ترميم زخم به تأخير افتد.
7- بيمار از نظر تعداد كامل سلول‌هاي خوني، غلظت سولفاديازين سرم، كريستالوري و تشكيل سنگ كليه، پيگيري شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- زخم‌ها را تميز نگه داريد.
2- سيلور سولفاديازين پوست را رنگي مي‌كند.
3- دارو را به طور صحيح مصرف نماييد.
4- احتمال بروز حساسيت به نور وجود دارد.
مصرف در كودكان: مصرف سيلور سولفاديازپين در نوزادان نارس يا شيرخواران كوچكتر از دو ماه ممنوع است.
مصرف در شيردهي: در طي مصرف دارو و چند روز پس از خاتمه درمان با سيلور سولفاديازين، بايد از شيردهي اجتناب شود.
عوارض جانبي
موضعي: درد ، سوزش، بثورات پوستي، خارش.
ساير عوارض: لكوپني برگشت‌پذير.
توجه: در صورت بروز حساسيت، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
درمان: مصرف دارو قطع شود و موضع به طور كامل تميز گردد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود