وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی سيکلورال


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پيشگيري از رد پيوند كليه، كبد، قلب، مغز استخوان، پانكراس و قرنيه
بزرگسالان و كودكان: mg/kg 15، خوراكي، 4 تا 12 ساعت پيش از عمل پيوند. اين دوز روزانه به مدت 1 تا 2 هفته پس از پيوند نيز ادامه مي‌يابد. سپس دوز مصرفي، هفته‌اي 5% كاهش مي‌يابد تا به مقدار نگهدارنده mg/kg/day 10-5 برسد.
همچنين مي‌توان مقدار mg/kg 6-5، به‌صورت وريدي، 4 تا 12 ساعت پيش از عمل پيوند تجويز نمود و سپس همين دور روزانه را به‌صورت انفوزيون وريدي ( mg 50 در ml 100-20 محلول رقيق كننده و انفوزيون 2 تا 6 ساعته) پس از عمل ادامه داد تا زماني كه بيمار قادر به تحمل داروي خوراكي شود.
مكانيسم اثر
مكانيسم دقيق مشخص نيست. عقيده بر اين است كه اثر اين دارو از طريق مهار القاي اينترلوكين 2 صورت مي‌گيرد. اينتركولين 2 در پاسخ‌هاي ايمني سلولي و هومورال نقش دارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
داروهايي كه سطح پلاسمايي سيكلوسپورين را افزايش مي‌دهند عبارتند از:
- آلوپورينول، بروموكريپتين، كلاريترومايسين، دانازول، ديلتيازم، اريترومايسين، فلوكونازول، ايتراكونازول، كتوكونازول، متيل پردنيزولون، متوکلوپراميد، نيكارديپين و وراپاميل.
- آمينوگليكوزيدها و آمفوتريسين B ممكن است باعث افزايش سطح سيکلوسپورين و نيز افزايش ريسك سميت كليوي ناشي از آن شوند. از مصرف همزمان خودداري كنيد.
- مصرف همزمان سيكلوسپورين با سايمتيدين، ديكلوفناك، جنتامايسين، كتوكونازول، ملفالان، ناپروكسن، رانيتيدين، كوتريموكسازول، سولينداك، تاكروليموس، توبرامايسين و وانكومايسين ممكن است ريسك اختلال عملكرد كليه‌ها را تشديد نمايد.
- اكينوكاندين‌ها (كاسپوفونژين و ميكافونژين) ممكن است متابوليسم سيكلوسپورين را مهار نمايند. سطح دارو بايد پايش شود.
- فني توئين، ارليستات و ريفامايسين‌ها (مثل ريفامپين) ممكن است سطح پلاسمايي سيكلوسپورين را كاهش دهند. از مصرف همزمان ارليستات با سيكلوسپورين خودداري كنيد.
- گريپ فروت ممكن است سطح سيكلوسپورين را افزايش داده و باعث سميت شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
- ممكن است باعث افزايش BUN، Cr، LDL، بيلي روبين، AST، ALT و گلوكز خون شود.
- ممكن است باعث كاهش هموگلوبين و هماتوكريت و نيز WBC و پلاكت‌ها شود.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: گيجي، سردرد، پارستزي، تشنج، لرزش.
قلبي- عروقي: برافروختگي، هايپرتانسيون.
حلق ـ بيني: سينوزيت.
دستگاه گوارش: ناراحتي شكمي، اسهال، هايپرپلازي لثه، تهوع، كانديدياز دهاني، استفراغ.
ادراري: سميت كليوي.
خوني: كم خوني، آنمي هموليتيك، لكوپني، ترومبوسيتوپني.
كبدي: سميت كبدي.
پوست: آكنه، هيرسوتيسم.
ساير عوارض: آنافيلاكسي، ژينكوماستي، انواع عفونت.
مسموميت و درمان
علائم: در مصرف بيش از حد، عوارض شايع بارزتر مي‌شود. سميت كبدي و كليوي، تهوع و استفراغ، لرزش و تشنج ممكن است بروز نمايد.
درمان: تا 2 ساعت پس از مصرف مي‌توان از القاي استفراغ يا شستشوي معده بهره برد. پس از آن، درمان حمايتي است. علائم حياتي و سطح آب و الكتروليت‌ها بايد مرتباً پايش شود. اين دارو با همودياليز يا هموپرفيوژن با ذغال فعال برداشت نمي‌شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب خوراكي بين افراد و حتي در يك فرد در زمان‌هاي مختلف متفاوت است. تنها 30% يك دوز خوراكي به جريان خون سيستميك مي‌رسد. 3.5 ساعت پس از مصرف، سطح پلاسمايي به پيك مي‌رسد.
پخش: به طور گسترده به خارج خون پخش مي‌شود، 47%-33% از دارو در پلاسما، 9%-4% در لكوسيت‌ها، 12%-5% در گرانولوسيت‌ها و 58%-41% در اريتروسيت‌ها پخش مي‌شود. در پلاسما، حدود 90% به پروتئين‌ها، به ويژه ليپوپروتئين‌ها متصل مي‌شود. سيكلوسپورين از جفت عبور نموده و سطح آن در خون بند ناف به 60% سطح خوني مادر مي‌رسد. سيكلوسپورين به شير مادر نيز وارد مي‌شود.
متابوليسم: بطور گسترده در كبد متابوليزه مي‌شود.
دفع: عمدتاً با ترشح صفراوي در مدفوع دفع شده و حدود 6% از دارو در ادرار يافت مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو يا اجزاي فرمولاسيون، نارسايي كليوي، پرفشار خوني كنترل نشده، بدخيمي‌ها. در پسوريازيس، درمان همزمان با اشعه‌هاي UVA و UVB، متوتركسات و ديگر داروهاي سركوبگر ايمني، كولتار (Coal Tar) و رادياسيون تراپي ممنوع است.
موارد احتياط:
الف) احتمال سميت كبدي و كليوي وابسته به دوز وجود دارد و تست‌هاي مربوطه بايد پايش شود. خطر انواع لنفوم و بدخيمي افزايش مي‌يابد. همچنين با مصرف سيكلوسپورين، ريسك عفونت و بروز هايپرتانسيون افزايش مي‌يابد.
ب) واكسن‌هاي زنده ضعيف شده ممكن است اثر كمي داشته باشند و نبايد استفاده شوند.
پ) با مصرف فرم وريدي، واكنشهاي آنافيلاكسي گزارش شده است. بنابراين فقط در بيماراني كه نمي‌توانند فرم خوراكي را تحمل كنند، بايد از شكل وريدي استفاده نمود.
ت) بيماران مبتلا به پسوريازيس بايد از قرارگيري بيش از حد در معرض نور آفتاب خودداري كنند. تأثير و ايمني اين دارو در افراد زير 18 سال تأييد نشده است.
ث) تأثير و ايمني اين دارو براي استفاده در آرتريت روماتوئيد جوانان (JRA) ثابت نشده است.
اشكال دارويي:
Tablet: 250mg
Capsule: 250mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي بيوتيك پلي پپتيدي
طبقه‌بندي درماني: سركوب كنندة ايمني
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C

نام‌هاي تجاري: Neoral, Sandimune, Cicloral
ملاحظات اختصاصي
1- دارو بايد هر روز در زمان معيني مصرف شود. براي كاهش تهوع مي‌توان دارو را همراه با غذا مصرف نمود.
2- در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد، پيش از شروع درمان با سيكلوسپورين، فشار خون وسطح كراتينين سرمي بايد حداقل دو بار چك شده و نيز در طول 3 ماه اول درمان هر دو هفته و پس از اين مدت به‌ صورت ماهانه كنترل شود. همچنين پس از افزايش دوز يك داروي NSAID يا شروع دارويي جديد از اين دسته، فشار خون و سطح كراتينين بايد چك شود. در صورتي كه بيمار به طور همزمان متوتركسات هم دريافت مي‌كند، CBC و تست‌هاي عملكرد كبدي بايد بطور ماهانه پايش شود.
3- در بيماران مبتلا به پسوريازيس، در ابتدا فشار خون را حداقل 2 بار چك كنيد و بيمار را در ابتدا و در تمام مدت درمان، از نظر عفونت مخفي و تومور بررسي نماييد. سطوح Cr، CBC، BUN، Mg، اسيد اوريك، پتاسيم و ليپيدها را به‌صورت پايه و در مدت درمان كنترل كنيد. در طول 3 ماه اول درمان، سطح BUN و Cr را هر دو هفته و در ادامه بطور ماهانه چك نماييد. در صورتي كه سطح كراتينين به ميزان 25% يا بيشتر از سطح پايه بالاتر رفت، دو هفته بعد دوباره بايد اندازه‌گيري شود. اگر 50%-25% بيش از مقدار پايه ماند، دوز دارو بايد 25 تا 50 درصد كاهش يابد. اگر پس از دو بار تعديل دوز، سطح Cr كاهش نيافت، دارو بايد قطع شود.
4- در صورتي كه موارد آزمايشگاهي ذكر شده فوق (CBC، Mg،...) به ميزان بارزي غيرطبيعي شد، دوز دارو بايد 25 تا 50 درصد كاهش يابد.

نكات قابل توصيه به بيمار
1- بيمار بايد علائمي مثل تب، گلودرد، زخم دهاني، درد شكمي، خونريزي يا كبودي غيرعادي و يا ادرار تيره را به پزشك گزارش دهد.
2- مصرف مرتب دارو و ويزيت به موقع پزشك بسيار مهم است.
3- بيمار بايد در حين مصرف سيكلوسپورين از فرآورده‌هاي ضد آفتاب استفاده و تا حد امكان از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب پرهيز نمايد.
4- نحوه مصرف دارو از نظر همراهي با غذا بايد يكنواخت باشد، يعني بيمار بايد سيكلوسپورين را هميشه همراه با غذا يا همواره با فاصله از غذا مصرف نمايد.

مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني دارو در اين گروه سني تأييد نشده است، هرچند كه در كودكان 6 ماهه نيز استفاده شده است. بايد با احتياط مصرف شود.
مصرف در شيردهي: سيكلوسپورين در شير ترشح مي‌شود و نبايد در دوران شيردهي مصرف شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

شخصیت شناسی با فال و طالع بینی اسم

twitter facebook linkedin whatsapp telegram