اطلاعات داروی سیناریزین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان علامتي سرگيجه و اختلالات عروقي محيطي
موارد منع مصرف و احتياط:
مثل ساير آنتي هيستامين ها, ضمنا در بورفيري حاد هم ممنوع است.
عوارض جانبي:
خواب آلودگي, افزايش اشتها و ... .
هشدار:
مثل ساير آنتي هيستامين ها, ضمنا در بورفيري حاد هم ممنوع است.
اشكال دارويي:
قرص 25 و 75 ميلي گرمي
اطلاعات دیگر:
از رانندگي اجتناب شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود