وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی سیپرو فلوکساسین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

نکات قابل توصيه به بيمار:
موارد مصرف: اين دارو در درمان عفونت هاي سطحي چشم ،به ويژه در زخم هاي قرنيه مصرف مي شود.
مكانيسم: سيپروفلوكساسين از مشتقات -4 فلوروكينولونها است كه از طريق مهار دوباره سازي DNA اثر مي كند.
هشدار: مصرف اين دارو در كودكان با سن كمتر از 12 سال توصيه نمي شود.
عوارض: احساس سوزش يا خارش پس از مصرف دارو و نيز قي كردن چشم گزارش شده است.
مصرف: در درمان عفونت هاي چشم ابتدا هر 2 ساعت يك قطره در چشم چكانده مي شود و پس از كاهش شدت عفونت دفعات مصرف دارو نيز كاهش داده مي شود. مصرف دارو را تا 48 ساعت بعد از بهبودي بايد ادامه داد.
در درمان زخم هاي قرنيه در روز اول هر 15 دقيقه به مدت 6 ساعت دو قطره درچشم چكانده مي شود و سپس در طي طول روز هر 30 دقيقه دارو مصرف مي شود. در روز دوم هر ساعت 2 قطره و در روزهاي سوم و چهارم هر 4 ساعت 2 قطره مصرف مي گردد. در صورت نياز به ادامه درمان در روزهاي بعد، فواصل مصرف دارو بايد توسط پزشك تعيين شود. حداكثر مدت زمان مصرف اين دارو 21 روز است.
Drops:0.3%

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

میخوای معنی اسمت رو بدونی؟ کلیک کن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram