وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی فاکتورهشت ضد هموفيلي


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) درمان خونريزي خودبخودي و ناشي از تروما در بيماران با بيماري فون‌ويلبراند و بعضي مواقع بيماري هموفيلي A.
ب) پيشگيري از خونريزيهاي وسيع قبل و بعد از جراحي.
اين فرآورده در بيماران با بيماري فون‌ويلبراند شديد و موارد خفيف تا متوسط اين بيماري كه داروي دسموپرسين مؤثر نيست، تجويز مي‌شود.
در درمان هموفيلي A، هر Iu/kg 1 از فاكتور VIII، سطح فاكتور هشت در گردش را Iu/kg 2 افزايش مي‌دهد.
به طور كلي دوز اين فرآورده بايد براساس نياز بيمار، وزن، شدت خونريزي و وجود فاكتورهاي مهار كننده تعيين شود.
الف) خونريزي خفيف شامل خونريزي از مفاصل و ماهيچه، خونريزي شديد از بيني دوز ( Iu FVIII:C/kg).
ابتدا يك دوز بارگيري از فرآورده به ميزان Iu FVIII:C/kg 15 انفوزيون شده تا سطح FVIII:C به 30% حد نرمال برسد. معمولاً يك بار انفوزيون كافي است. در صورت لزوم نصف دوز بارگيري، يك يا دو بار در روز به مدت 2-1 روز تجويز مي‌‌شود.
ب) خونريزي متوسط شامل خونريزي شديد از مفاصل و ماهيچه‌ها، هماتوم گردن، زبان و حلق (بدون درگيري راههاي هوايي)، كشيدن دندان، درد شديد شكمي.
ابتدا يك دوز بارگيري به ميزان Iu FVIII:C/kg 25 انفوزيون شده تا سطح FVIII:C به 50% حد نرمال برسد. اين دوز به ميزان Iu FVIII:C/kg 15 هر 12-8 ساعت به مدت 2-1 روز انفوزيون شده تا سطح FVIII:C در حد 30% حد نرمال حفظ شود. سپس همين دوز يك يا دو بار در روز به مدت 2-1 روز براي كل مدت 7 روز يا تا زمان بهبود زخم تجويز مي‌شود.
پ) خونريزيهاي شديد و تهديد كننده حيات شامل جراحي‌هاي ماژور، خونريزيهاي گوارشي، هماتوم گردن، زبان يا حلق با درگيري راههاي هوايي، خونريزيهاي داخل مغزي، داخل قفسه سينه يا داخل شكمي، شكستگي‌ها.
ابتدا Iu FVIII:C/kg 50-40 انفوزيون شده و سپس به ميزان Iu FVIII:C/kg 25-20 هر 8 ساعت جهت حفظ FVIII:C در 100-80% حد نرمال به مدت 7 روز تجويز مي‌شود. سپس همين دوز را يك يا دو بار در روز به مدت 7 روز ديگر جهت حفظ FVIII:C در 50-30% حد نرمال ادامه دهيد.
نكته: در تمام موارد دوز بايد براساس پاسخ بيمار به درمان با مانيتورينگ فاكتور VIII در پلاسما انجام شود. در درمان بيماري فون‌ويلبراند دوز بايد براساس محل و شدت خونريزي تنظيم شود. به ‌طور كلي: Iu VWF:Rco 80-40 (معادل Iu 33-17 فاكتور هشت در فرآورده Humate-P) بر مبناي وزن بدن هر 12-8 ساعت تجويز مي‌شود. بر مبناي مانيتورينگ و پاسخ بيمار به درمان، اين دوز تكرار مي‌شود. به ازاي Iu/kg VWF:Rco 1 سطح Iu/dL VWF:Rco 2 افزايش مي‌يابد. تجويز Iu/kg 1 فاكتور هشت، به اندازه تقريباً Iu/dL 5 سطح VWF:Rco را افزايش مي‌دهد.
پيشگيري از خونريزيهاي شديد ضمن و بعد از جراحي در بيماري فون‌ويلبراند VWF:Rco و FVIII:C بايد قبل از جراحي در تمام بيماران سنجيده شود.
IVR به صورت زير محاسبه شود:
1- سطح پايه VWF:Rco اندازه‌گيري شود.
2- Iu/kg 60 از فرآورده VWF:Rcoدر زمان صفر به صورت وريدي تجويز شود.
3- نيم ساعت بعد، سطح VWF:Rco اندازه‌گيري شود.
محاسبه دوز بارگيري بر مبناي غلظت پيك پلاسمايي VWF:Rco، سطح پايه VWF:Rco، وزن بدن و IVR صورت مي‌گيرد. در صورت نبودن اطلاعات فوق، مي‌توان بر مبناي اينكه Iu/kg 1 از WF:Rco ميزان VWF:Rco IVR را Iu/dL 2 افزايش مي‌دهد، دوز را محاسبه كرد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: سابقه واكنش‌هاي شديد حساسيتي يا آنافيلاكسي به فاكتور هشت يا فاكتور فون‌ويلبراند؛ حساسيت به فرآورده يا ديگر اجزاي آن.
موارد احتياط: در بيماران فون‌ويلبراند، تجويز فاكتورهاي انعقادي، خطر حوادث ترومبوآمبوليك را به همراه دارد. لذا اين فرآورده در بيماران پر خطر با احتياط استفاده شده و اقدامات ضد ترومبوز مد نظر قرار گيرد.
عوارض جانبي
قلبي ـ عروقي: ترومبوآمبولي، خونريزي از محل زخم بعد از جراحي.
ساير عوارض: واكنش‌هاي حساسيتي، آنافيلاكسي شامل كهير، راش، خارش، ادم و شوك.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي فاكتور ضد هموفيلي و فاكتور فون‌ويلبراند بوده كه جهت درمان بيماري هموفيلي A و بيماري فون‌ويلبراند تجويز مي‌شود. فاكتور هشت، كوفاكتوري است كه جهت فعال كردن فاكتور ده و متعاقباً تشكيل ترومبين و فيبرين لازم است. فاكتور فون‌ويلبراند باعث تجمع پلاكتي و چسبيدن آنها به سطح اندوتليوم آسيب ديده عروقي مي‌شود. اين فاكتور همچنين به عنوان حاصل فاكتور هشت عمل مي‌كند.
فارماكوكينتيك:
حذف اين فرآورده در دو مرحله صورت مي‌گيرد كه مرحله دوم حذف كندتر است.
نيمه‌ عمر متوسط حذف دارو 2/12 ساعت (4/17-4/8 ساعت) مي‌باشد.
اشكال دارويي:
Injection, Powder, Lyophilized: 600,1200 IU
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: فاكتور انعقادي.
طبقه‌بندي درماني: فاكتور ضد هموفيلي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Haemate P
ملاحظات اختصاصي
1- در بيماران با سابقه ترومبوآمبولي اين فرآورده با احتياط به كار رود.
2- فرآورده Humake-P به آهستگي به صورت وريدي با سرعت حداكثر ml/min 4 تجويز شود.
مصرف در سالمندان: در اين گروه سني، مطالعات كافي با اين فرآورده صورت نگرفته است.
مصرف در كودكان: اين فرآورده در كودكان 16-5 ساله بدون ايجاد مشكل خاصي استفاده شده است.
مصرف در شيردهي: مطالعات كافي در اين زمينه صورت نگرفته است، لذا فرآورده با احتياط استفاده شود.
مصرف در بارداري: مطالعات كافي در اين زمينه صورت نگرفته است، لذا فرآورده با احتياط استفاده شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

فال و طالع بینی ابجد

twitter facebook linkedin whatsapp telegram