وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی فاکتور آنتی هموفیلی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
فاكتور ضدهموفيلي فاكتور(VIII) براي كنترل و پيشگيري خونريزي ،از جمله خونريزي طي اعمال جراحي يا پس از آن يا در بيماران مبتلا به هموفيلي A مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
واكنش هاي آلرژيك از جمله لرز،تب ،افزايش فيبرينوژن خون پس از مصرف مقادير زياد،با مصرف اين فرآورده گزارش شده است.
مکانيسم اثر:
فاكتور ضدهموفيلي ،يك گليكوپروتيين درون زاد است كه براي تشكيل لخته و هموستاز ضروري است .اين فاكتور،يك كوفاكتور ضروري براي فاكتور IX است كه سبب فعال شدن فاكتور X در مسير داخلي مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.قبل از مصرف ،فرآورده خشك و مايع رقيق كننده بايد تا دماي اتاق گرم شوند. براي جلوگيري از ايجاد كف در داخل ويال ،مايع بايد به آرامي از ديواره ويال اضافه شود. از تكان دادن شديد ويال بايد خودداري شود.
2.محلول آماده شده بايد طي 31 ساعت پس از ساخت مصرف شود.
3.از سرنگ يك بار مصرف و سوزن فيلتردار براي تزريق فرآورده بايد استفاده نمود.
4.در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو،بلافاصله بايد با پزشك تماس گرفت. در صورت عدم دسترسي به پزشك ،مقدار معمول را بلافاصله بايدمصرف نمود.
5.در صورت مشاهده كاهش اثر درماني دارو،بايد با پزشك مشورت نمود،زيرا ممكن است كاهش اثر دارو به علت تشكيل آنتي بادي ضدفاكتور VIII باشد.
فارماكوكينتيك:
نيمه عمر توزيع دارو 82/4 ساعت و نيمه عمر دفع آن 19/38/4 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي ،10 دقيقه تا 2 ساعت پس از تزريق وريدي است. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر 21 ساعت پس از تزريق وريدي است.
اشكال دارويي:
For Injection:250 IU, 500 IU

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

میخوای بدونی چاقی, لاغری یا متناسب؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram