اطلاعات داروی فلودرابین فسفات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) درمان لوسمي لنفوسيتيك مزمن (CLL) از نوع B-Cell در بيماراني كه به يك رژيم درماني استاندارد حاوي تركيبات آلكيله كننده پاسخ نداده‌اند و يا پاسخ ناكافي داده‌اند.
بزرگسالان: به طور معمول mg/m2 25 از دارو به صورت وريدي و روزانه ظرف 30 دقيقه تزريق مي‌شود (يا به صورت تزريق سريع وريدي و يا انفوزيون وريدي مداوم). طول درمان 5 روز پياپي است و هر 28 روز يك بار تكرار مي‌گردد. درمان به پاسخ بيمار و تحمل وي ارتباط دارد.
تنظيم دوز: در صورتي كه بيمار CLCr بين ml/min 70-30 داشته باشد، ميزان دارو 20% كاهش مي‌يابد. فلودارابين در بيماراني كه CLCr زير ml/min 30 دارند توصيه نمي‌شود.
ب) Mycosis Fungoides، لوكمي Hairy Cell، لنفوم هوچيكن و لنفوم بدخيم.
بزرگسالان: به طور معمول mg/m2 30-18 ظرف 30 دقيقه به صورت وريدي تزريق مي‌شود (يا به صورت تزريق وريدي سريع و يا انفوزيون وريدي مداوم).طول درمان 5 روز پياپي است و هر 28 روز يك بار تكرار مي‌گردد. درمان به پاسخ بيمار و عمل وي ارتباط دارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به اين دارو يا ساير تركيبات آن.
موارد احتياط: در بيماران مبتلا به نارسايي كليه با احتياط مصرف شود.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: بي‌قراري، سندرم سربلار، كوما، گيجي، سكته مغزي، افسردگي، خستگي، تب، سردرد، درد عضلاني، درد، پاراستزي، نوروپاتي محيطي، اختلالات خواب، TIA، ضعف.
قلبي ـ عروقي: آنوريسم، آنژين، آريتمي، DVT، ادم، نارسايي قلب، خونريزي، فلبيت، تاكيكاردي فوق بطني.
چشم، گوش، حلق و بيني: كوري تأخيري (در دوزهاي بالا)، خونريزي در حلق و بيني، كاهش شنوايي، فارنژيت، سينوزيت، اختلالات بينايي.
دستگاه گوارش: بي‌اشتهايي، يبوست، اسهال، ازوفاژيت، خونريزي گوارشي، موكوزيت، تهوع، استوماتيت، استفراغ.
ادراري ـ تناسلي: سوزش ادرار، خون در ادرار، پرتئينوري، عفونت ادراري، تكرر ادرار، نارسايي كليه.
خون: آنمي هموليتيك، سركوب مغز استخوان.
كبدي: سنگ كيسه صفرا، نارسايي كبد.
متابوليك: از دست دادن آب، افزايش قند خون، افزايش پتاسيم، افزايش فسفر، افزايش اسيداوريك، كاهش كلسيم.
عضلاني ـ اسكلتي: درد عضلات.
تنفسي: پنومونيت حساسيتي، برونشيت، سرفه، ديسپنه، خون در خلط، هيپوكسي، پنوموني، عفونت دستگاه تنفسي فوقاني.
پوست: ريزش مو، تعريق، خارش، راش، پوست چرب.
ساير عوارض: آنافيلاكسي، لرز، عفونت، سندرم ليزتومور.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: مصرف دارو در دوزهاي بالا مي‌تواند سميت عصبي برگشت‌ناپذير گشته و باعث نابينايي تأخير، كوما و مرگ گردد. همچنين ترومبوسيتوپني شديد و نوتروپني ثانويه به سركوب مغز استخوان نيز رخ مي‌دهد.
درمان: درمان شامل قطع دارو و اقدامات حمايتي است.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با ساير داروهاي سركوب كننده مغز استخوان باعث سميت مضاعف مي‌گردد. بهتر است همزمان استفاده نشوند.
مصرف همزمان با داروي پنتوستاتين باعث افزايش احتمال سميت تنفسي مي‌گردد. بهتر است همزمان استفاده نشوند.
مکانيسم اثر:
اثر ضد سرطان: پس از تبديل فلودارابين به متابوليت فعال آن، اين متابوليت سنتز DNA را از طريق مهار DNA پلي‌مراز آنها، ريبونوكلئوتيد ردوكتاز و DNA پريماز، مهار مي‌نمايد. مكانيسم عمل دقيق اين دارو كاملاً شناخته نشده است.
فارماكوكينتيك:
جذب: به صورت تزريق وريدي استفاده مي‌شود.
پخش: به طور وسيع پخش مي‌شود و حجم توزيع آن L/m2 98-96 مي‌باشد(در زمان رسيدن به غلظت سرمي پايدار).
متابوليسم: به سرعت دفسفريله مي‌شود و سپس درون سلول به متابوليت فعال خود فسفريله مي‌گردد.
دفع: 23% دارو به صورت متابوليت فعال تغيير نيافته در ادرار دفع مي‌شود. نيمه‌ عمر دارو حدود 15 ساعت مي‌باشد.
اشكال دارويي:
Injection: 25mg/ml, 2ml
Injection, Powder: 50 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي‌متابوليت.
طبقه‌بندي درماني: ضد سرطان.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
نام‌هاي تجاري: Fludara, Neoflubin
ملاحظات اختصاصي
1- دارو به صورت تحقيقاتي جهت درمان لنفوم بدخيم، لنفوم ماكروگلوبينميك، لوكمي پرولنفوسيتيك،‌ انواع پرولنفوسيتيك CLL Mycosis Fungoides، لوكمي Hairy Cell و بيماري هوچكين استفاده شده است.
2- دارو توسط پزشكان متخصص در امر سرطان درماني تجويز گردد.
3- سندرم ليزتومور (شامل افزايش اسيداوريك، افزايش فسفات، كاهش كلسيم، اسيدوزمتابوليك، افزايش پتاسيم، خون در ادرار، كريستااوري، اوراته و نارسايي كليه) در بيماران مبتلا به CLL كه تومور بزرگ داشتند رخ داده است.
4- اثرات مغزي شديد دارو شامل نابينايي در دوزهاي بالا در درمان لوكمي حاد رخ مي‌دهد.
5- سن بالا، نارسايي كليه و نارسايي مغز استخوان بيمار را مستعد سميت دارو مي‌نمايد. اثرات سمي دارو وابسته به دوز مي‌باشد.
6- طول درمان مناسب تا امروز مشخص نشده است. توصيه مي‌شود پس از رسيدن به بيشترين پاسخ درماني 30 دوره درمان اضافه قبل از قطع دارو به بيمار داده شود.
7- بررسي خوني بيمار ضروري است به خصوص در مورد تعداد نوتروفيل و پلاكتها.
8- آنمي هموليتيك اتوايميون كشنده مي‌تواند پس از يك يا چند دورة درمان رخ دهد. بيمار بايد از لحاظ هموليز زير نظر باشد.
9- دارو بايد در يخچال نگهداري شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
بيمار نبايد با افرادي كه مبتلا به عفونت هستند برخورد داشته باشد و هرگونه نشانه عفونت و يا خونريزي غيرعادي بايد سريعاً گزارش گردد.
مصرف در سالمندان: سالمندان بيشتر مستعد سميت ناشي از دارو مي‌باشند.
مصرف در كودكان: ايمني و كارايي دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح فلودارابين در شير مشخص نيست. مضرات و فوايد شيردهي بايد بررسي شود.
مصرف در بارداري: دارو مي‌تواند باعث صدمه به جنين گردد. بايد خطرات و مزيت مصرف دارو بررسي شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
اين دارو مي‌تواند ,Cr, BUN پتاسيم، گلوكز، فسفات و آنزيم‌هاي كبدي را افزايش داده و نيز باعث كاهش كلسيم و هموگلوبين شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود