اطلاعات داروی فلوراید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
فلويور بعنوان مكمل رژيم غذايي براي پيشگيري از فساد دندان كودكان در نواحي كه ميزان فلويور آب آشاميدني كافي نيست ،مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
1. اين دارو در مناطقي كه آب آشاميدني حاوي ميزان كافي فلورايد است ،نبايد مصرف شود.
2. اين دارو در بيماران مبتلا به درد مفاصل و قرحه گوارشي و بي كفايتي شديد كليه نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
سفيد شدن دندانها و بندرت ايجاد رنگ قهوه اي متمايل به زرد روي دندانها گزارش شده است.
هشدار:
1.اين دارو در مناطقي كه آب آشاميدني حاوي ميزان كافي فلورايد است ،نبايد مصرف شود.
2.اين دارو در بيماران مبتلا به درد مفاصل و قرحه گوارشي و بي كفايتي شديد كليه نبايد مصرف شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
در صورت لك شدن دندانها،مراجعه به پزشك يا دندانپزشك ضروري است.
فارماكوكينتيك:
فلورايدها بسهولت و تقريبا بطور كامل از مجراي گوارش جذب مي شوند. محل ذخيره اين يون در استخوانها مي باشد. اين دارو از طريق كليه دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Tablet:1mg, 20mg
Mouthwash:0.2%

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram