وحید مجیدی

اطلاعات داروی فلورومتولون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
التهاب و حالات آلرژيك قرنيه، ملتحمه، صلبيه، بخش قدامي عنبيه، جسم مژگاني ومشيميمه (uvea)
بزرگسالان و كودكان: در موارد شديد، در روزهاي اول و دوم درمان، هر 2-1 ساعت دو قطره در كيسه ملتحمه چكانده مي‌شود. در موارد خفيف تا متوسط، مي‌توان 2-1 قطره 4-2 بار در روز چكاند.
مكانيسم اثر
ضدالتهاب: فلورومتولون ساخت آنزيمهاي لازم براي كاهش پاسخ التهابي را تحريك مي‌كند. اين دارو يك كورتيكواستروئيد فلوئوردار صناعي است كه كمتر از هيدروكورتيزون ، پردنيزولون يا دگزامتازون، سبب افزايش فشار داخل كره چشم مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
چشم، گوش، حلق، بيني: افزايش فشار داخل كره چشم ، نازك شدن قرنيه، تداخل در بهبود زخم قرنيه، زخم شدن قرنيه، افزايش استعداد ابتلا به عفونتهاي قرنيه‌اي قارچي يا ويروسي؛ با مصرف زياد و طولاني‌مدت، تشديد گلوكوم، ترشح، احساس ناراحتي، درد چشم، احساس جسم خارجي در چشم، كاتاراكت، كاهش دقت ديد، كاهش ميدان بينايي، آسيب عصب بينايي.
ساير عوارض: اثرات سيستميك و سركوب غدة فوقكليوي با مصرف مقادير زياد يا طولاني مدت.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: بعد از مصرف چشمي، عمدتاً به داخل مايع زلاليه جذب مي‌شود. مقدار كمي از دارو جذب سيستميك مي‌شود.
پخش: در سراسر لايه‌هاي بافت موضعي انتشار مي‌يابد. آن مقدار از دارو كه جذب گردش خون مي‌شود، به سرعت از خون خارج شده و در عضله، كبد، پوست، روده و كليه منتشر مي‌شود.
متابوليسم: عمدتاً به طور موضعي متابوليزه مي‌شود. مقدار كمي از دارو كه به داخل گردش خون سيستميك جذب شده است عمدتاً در كبد به تركيبات غيرفعال متابوليزه مي‌شود.
دفع: متابوليتهاي غيرفعال عمدتاً به صورت گلوكورونيدها و سولفاتها و همچنين فرآورده‌هاي غيركونژوگه از طريق كليه دفع مي‌شوند. مقادير كمي از متابوليتها نيز از طريق مدفوع دفع مي‌شود .
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: آبله، آبله مرغان، تبخال ساده سطحي (كراتيت دندريتي)، ساير بيماريهاي چشمي ويروسي يا قارچي، سل چشمي، يا هر عفونت حاد چركي درمان نشده چشمي.
موارد احتياط : خراشيدگي قرنيه دچار آلودگي (بخصوص با ويروس تبخال).
اشكال دارويي:
Drop: 0.1%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: كورتيكواستروئيد.
طبقه‌بندي درماني: ضد التهاب چشمي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
توصيه‌هاي لازم براي مصرف صحيح فلورومتولون و مراقبت از بيمار طي درمان مانند توصيه‌هاي مربوط به تمامي آدرنوكورتيكوئيدهاي چشمي است.
مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي مصرف اين دارو در كودكان كوچكتر از دو سال ثابت نشده است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram