وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی فلوکونازول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف
الف) كانديدياز حلق دهاني و مري.
بزرگسالان: مقدار 200 ميلي‌گرم در روز اول، سپس mg/day 100 مصرف مي‌شود. براي كانديدياز مري تا مقدار mg/day 400 مصرف شده است. درمان حداقل دو هفته بعد از رفع علائم بايد ادامه يابد.
كودكان: mg/kg 6 در روز اول و به دنبال آن mg/kg 3 به مدت حداقل دو هفته مصرف مي‌شود.
ب) كانديدياز سيستميك.
بزرگسالان: تا مقدار mg/day 400 مصرف مي‌شود. درمان بايد به مدت حداقل دو هفته بعد از رفع علائم ادامه يابد.
كودكان: mg/kg 12-6 در روز استفاده مي‌شود.
پ) مننژيت كريپتوكوكي.
بزرگسالان: مقدار 400 ميلي‌گرم در روز اول، و به دنبال آن mg/day 200 مصرف مي‌شود. درمان به مدت 12-10 هفته بعد از منفي شدن كشت CSF ادامه مي‌يابد. براي فرونشاندن عود بيماري در بيماران دچار AIDS مقدار mg/day 200 تجويز مي‌شود.
كودكان: mg/kg 12 در روز اول و سپس mg/kg 6 روزانه به مدت 12-10 هفته.
ت) كانديدياز مهبلي.
بزرگسالان: مقدار 150 ميلي‌گرم به صورت تكدوز تجويز مي‌شود.
ث) عفونت مجاري ادرار يا پريتونيت.
بزرگسالان: مقدار mg/day 200-50 مصرف مي‌شود.
ج) پيشگيري در بيماران تحت عمل پيوند مغز استخوان.
بزرگسالان: مقدار mg/day 400 از چند روز قبل از عمل پيوند تا هفت روز بعد از افزايش تعداد نوتروفيلها به بيش از cells/mm3 1000 تجويز مي‌شود.
چ) فرونشاني طولاني مدت عفونت كانديدايي در بيماران دچار AIDS.
بزرگسالان: مقدار mg/day 200-100 تجويز مي‌شود.
ح) پيشگيري در مقابل كانديدياز مخاطي- جلدي، كريپتوكوكوز، كوكسيديوئيدميكوز يا هيستوپلاسموز در بيماران دچار عفونت HIV.
بزرگسالان: مقدار mg/day 400-200 مصرف مي‌شود.
كودكان و نوزادان: مقدار mg/kg/day 8-2 مصرف مي‌شود.
مقدار مصرف در نارسايي كليه: بيماراني كه تحت همودياليز قرار دارند بعد از هر جلسه دياليز يك مقدار كامل مصرف كنند. در بيماران با كليرانس كراتينين زير ml/min 50، 50% دوز روزانه داده شود.
مكانيسم اثر
اثر ضدقارچ: فلوكونازول اثر قارچ‌كش خود را از طريق مهار سيتوكروم P450 قارچي و تداخل با استرولهاي سلول قارچ اعمال مي‌كند. طيف اثر آن عبارت است از كريپتوكوكوس نئوفورمانس، گونه‌هاي كانديدا (از جمله كانديدا آلبيكانس سيستميك)، آسپرژيلوس فلاووس، آسپرژيلوس فوميگاتوس و هيستوپلاسما كاسپولاتوم.
فارماكوكينتيك
جذب: جذب آن سريع و كامل است. اوج غلظت پلاسمايي طي 2-1 ساعت حاصل مي‌شود.
پخش: در جاهاي مختلف از جمله CNS، بزاق، خلط، مايع تاول، ادرار، پوست طبيعي، ناخنها و پوست تاول به خوبي منتشر مي‌شود. نفوذ آن به CNS به 90-50 درصد سرم مي‌رسد. 12 درصد به پروتئين پيوند مي‌يابد.
متابوليسم: به طور نسبي متابوليزه مي‌شود.
دفع: بيش از 80 درصد به صورت تغييرنيافته از راه ادرار دفع مي‌شود. ميزان دفع با كم شدن عملكرد كليه كاهش مي‌يابد.
موارد منع مصرف و احتياط:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
فلوكونازل ممكن است غلظت سرمي ترانس آميناز كبدي ALT، AST‌ و نيز بيلي‌روبين و GGT را افزايش دهد. همچنين مي‌تواند تعداد گلبول‌هاي سفيد و پلاكتها را كم كند.
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: سردرد.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شكمي، اسهال.
كبد: مسموميت كبدي.
پوست: بثورات پوستي، سندرم استيونس جانسون، ريزش مو.
ساير عوارض: آنافيلاكسي.
مسموميت و درمان
باعث توهم، سوءظن، كاهش حركت، پتوز، بي‌اختياري ادرار و سيانوز مي‌شود.
درمان: عمدتاً حمايتي است.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو و ساير داروهاي هم گروه.
تداخل دارويي
مصرف همزمان با سايمتيدين ممكن است غلظت سرمي فلوكونازول را كاهش دهد.
مصرف همزمان با فنيتوئين ممكن است غلظت سرمي فنيتوئين را به ميزان قابل ملاحظهاي افزايش دهد.
فلوكونازول اثر كاهنده قند خون مانند سولفونيل اوره‌ها، تولبوتاميد، گليبوريد، و گليپيزيد را افزايش مي‌دهد.
فلوكونازول ممكن است غلظت سيكلوسپورين و اثر كاهنده پروترومبين و وارفارين را افزايش ‌دهد. در صورت مصرف همزمان قند خون بايد كنترل شود.
ريفامپين مي‌تواند غلظت فلوكونازول را كم كند. هيدروكلروتيازيد كليرانس فلوكونازول را كاهش داده و غلظت سرمي آن را افزايش مي‌دهد. غلظت ترانس‌آميناز كبدي در بيماراني كه به طور همزمان ريفامپين، ايزونيازيد، سولفونيل اورهها، فني توئين يا اسيدوالپروئيك مصرف مي‌كنند، افزايش مي‌يابد.
مصرف فلوكونازول به همراه بنزوديازپين‌ها مي‌تواند سطح سرمي اين داروها را افزايش دهد و نيز باعث افزايش طول اثر و ضعف CNS و عملكرد فرد گردد.
فلوكونازول مي‌تواند سطح آميتريپتيلين و كاربامازپين را افزايش دهد.
فلوكونازول سطح استاتين‌ها (مهاركننده‌هاي HMGCoA ردوكتاز ) و نيز عوارض جانبي آنها را افزايش مي‌دهد. در صورت نياز به مصرف همزمان پيشنهاد مي‌شود كه دوز استاتين‌ها كم مي‌شود.
فلوكونازول مي‌تواند سطح تاكروليموس، تئوفيلين و زيدوودين را افزايش دهد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق بيز- تريازول.
طبقه‌بندي درماني: ضد قارچ.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
Tablet: 50, 100, 150, 200mg
Capsule: 50, 100, 150, 200mg
Suspension: 200 mg/5ml
ملاحظات اختصاصي
1- مقدار مصرف فلوكونازول در بيماران دچار اختلال عملكرد كليه تنظيم شود.
2- فلوكونازول تزريقي با ساير داروهاي تزريقي وريدي ناسازگار است.
3- عوارض جانبي (از جمله افزايش ترانس آميناز) در بيماران دچار بيماري زمينه‌اي شديد (مانند AIDS و سرطانها ) بيشتر و شديدتر هستند.
4- فراهمي‌زيستي فرم خوراكي و تزريقي يكسان است.
5- لايه لايه شدن پوست به طور نادر گزارش گرديده است.
6- طبق اطلاعات شركت سازنده موارد نادري از طولاني شدن QTc و آريتمي تورساددوپون يت با فلوكونازول گزارش شده است. توصيه مي‌شود، در بيماراني كه داروهاي آريتموژن مصرف مي‌كنند با احتياط مصرف شود.
7- سميت كبدي با مصرف آزول‌ها ديده شدهاست، در بيماراني كه مشكل كبدي زمينه‌اي دارند با احتياط مصرف شود و عملكرد كبد بررسي گردد و در صورت نياز تنظيم دوز و يا قطع دارو در نظر گرفته شود.
8- در بيماران مبتلا به نارسايي كليه با احتياط مصرف شود.
مصرف در شيردهي: فلوكونازول در شير مادر در غلظتي مشابه غلظت پلاسما ترشح مي‌شود. بنابراين، مصرف آن در دوران شيردهي توصيه نمي‌شود.
مصرف در سالمندان- امكان بروز عوارض جانبي بيشتر است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

ضرب المثل و اصطلاحات عامیانه

twitter facebook linkedin whatsapp telegram