اطلاعات داروی فلو واستاتین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
بالا بودن چربي خون (هيپرکلسترولمي).
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي.
عوارض جانبي:
سردرد, ضايعات پوستي, اسهال, تهوع, دل درد, سرفه, سينوزيت, ضعف عمومي.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي.
اشكال دارويي:
کپسول 20 ميلي گرمي.
اطلاعات دیگر:
اين دارو را مي توان با غذا مصرف کرد. در حين حاملگي دارو را مصرف نکنيد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود