اطلاعات داروی فورازولیدون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) گاستروآنتريت، درمان كمكي در وبا.
بزرگسالان: مقدار 100 ميلي‌گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود.
كودكان: 12-5 ساله: مقدار 50-25 ميلي‌گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود.
ب) اسهال‌هاي باكتريايي يا تك‌ياخته‌اي و آنتريت ناشي از ارگانيسم‌هاي حساس.
بزرگسالان: مقدار 100 ميلي‌گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود.
كودكان پنج ساله و بزرگتر: مقدار 50-25 ميلي‌گرم چهار بار در روز مصرف مي‌گردد.
كودكان 4-1 ساله: مقدار 25-17 ميلي‌گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود.
نوزادان 11-1 ماهه: مقدار 17-8 ميلي‌گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود. مقدار مصرف براساس mg/kg/day 5 تعيين شده است. حداكثر مقدار mg/kg/day 8/8 است. طول مدت مصرف نبايد از هفت روز تجاوز كند.
مكانيسم اثر
اثر ضد باكتريايي و ضد تك‌ياخته: فورازوليدن با مهار چندين واكنش آنزيمي حياتي اثر خود را اعمال مي‌كند. فعاليت اين دارو شامل مهار MAO است. طيف اثر اين دارو شامل بسياري از ارگانيسم‌هاي روده‌اي گرم مثبت و گرم منفي ، از جمله ويبريوكلرا است. همچنين ، اين دارو بر تك‌ياخته‌ها، از جمله ژيارديا لامبليا و تريكوموناس، مؤثر است.
فارماکوکينتيک
جذب: جذب خوراكي آن بسيار كم است و در روده غيرفعال مي‌شود.
پخش: مشخص نيست.
متابوليسم: فورازوليدن از طريق تجزيه روده‌اي متابوليزه مي‌شود.
دفع: عمدتاً از طريق مدفوع دفع مي‌شود. حدود پنج درصد اين دارو از طريق ادرار دفع مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
فورازوليدن ممكن است موجب به دست آمدن پاسخ كاذب مثبت در بعضي از آزمون‌هاي گلوكز ادرار، با استفاده از روش بنديكت (مانند Clinitest) شود.
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: سردرد، كسالت.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، كوليت، خارش مقعد.
خون: هموليز (در صورت كمبود G6PD).
پوست: واكنش‌هاي حساسيتي.
ساير عوارض: واكنش شبيه دي‌سولفيرام (با الكل).
توجه: در صورت بروز علائم يا نشانه‌هاي كم‌خوني هموليتيك يا عدم تحمل عوارض جانبي، بايد مصرف دارو قطع شود. كاهش مصرف دارو ممكن است موجب برطرف شدن تهوع و استفراغ شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف : نوزادان كوچكتر از يك ماه (ممكن است موجب بروز كم‌خوني هموليتيك شود) ؛ حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به دارو.
موارد احتياط : كمبود گلوكز - 6 - فسفات دهيدروژناز (G6PD) (ممكن است موجب بروز كم‌خوني هموليتيك شود).
تداخل دارويي
مصرف همزمان با الكل ممكن است موجب بروز واكنش‌هاي شبه دي‌سولفيرام (مانند برافروختگي، تهوع، استفراغ، كمي فشار خون، تعريق و تاكي‌كاردي) شود.
مصرف همزمان با داروهاي مقلد سمپاتيك و داروها و نوشيدني‌هاي حاوي تيرامين ممكن است به بحران زيادي فشار خون منجر شود (به دليل اثر فورازوليدون در مهار MAO).
مصرف همزمان با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه‌اي ممكن است موجب بروز سايكوز سمي شود.
اشكال دارويي:
Tablet: 100mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق نيتروفوران.
طبقه‌بندي درماني: ضد باكتري، ضد تك‌ياخته.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
آزمون‌هاي كشت و حساسيت به دارو بايد قبل از شروع درمان انجام شوند.
اسهال معمولاً 5-2 روز بعد از شروع درمان قطع مي‌شود.
آزمون‌هاي خون و ادرار در بيماران مبتلا به كمبود G6PD پيگيري شوند.
اين دارو بايد دور از نور و در دماي 15-2 درجه سانتي‌گراد نگهداري شود.
اين دارو ممكن است رنگ ادرار را تيره كند.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- مصرف دارو را طبق دستور تجويز شده، حتي در صورت بهتر شدن بيماري، ادامه دهيد.
2- براي جلوگيري از واكنش‌هاي شبه دي‌سولفيرام (تهوع، تعريق، برافروختگي و تاكي‌كاردي)، از مصرف فرآورده‌‌هاي حاوي الكل در طول درمان با اين دارو و تا چهار روز پس از قطع آن خودداري كنيد.
3- در صورت مصرف مقادير زياد يا طولاني‌مدت فورازوليدون، از مصرف داروهاي ضد احتقان و نوشابه‌هاي حاوي تيرامين خودداري كنيد.
مصرف در كودكان: مصرف فورازوليدون در نوزادان كوچكتر از يك ماه منع شده است، زيرا خطر بروز كم‌خوني هموليتيك ناشي از مصرف اين دارو وجود دارد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram