وحید مجیدی

اطلاعات داروی فیبرینولسین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) برداشتن نسوج مرده و زائد در ضايعات عفوني و ملتهب پوست و زخمها.
بزرگسالان و كودكان: اين پماد حداقل روزي يك بار، و ترجيحاً 3-2 بار در روز بر روي موضع ماليده مي‌شود. مصرف دارو تا دستيابي به نتيجه مطلوب ادامه مي‌يابد.
ب) درمان داخل مهبلي التهاب گردن رحم و واژينيت.
با استفاده از اپليكاتور پنج ميلي‌گرم از پماد قبل از خواب در عمق مهبل به كار مي‌رود. اين كار بايد به مدت پنج شب ادامه يابد. يك تا دو دقيقه پس از مصرف دارو،‌ بايد از تامپون داخل مهبلي استفاده كرد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به فرآورده‌هاي گاوي يا تركيبات حاوي جيوه.
عوارض جانبي
موضعي: پرخوني، تحريك.
توجه: در صورت بروز واكنشهاي ناشي از حساسيت مفرط، بايد مصرف دارو قطع شود.
مکانيسم اثر:
اين دارو با اثر پرتئوليتيك خود موجب از بين رفتن بافتهاي نكروزه مي‌‌شود. اثر فيبرينوليتيك عمدتاً بر عليه پروتئينهاي دناتوره، مانند پروتئينهاي موجود در بافتهاي مرده، اعمال مي‌شود، و موجب ايجاد سطح صاف و تسريع در بهبود زخم مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
جذب: با مصرف شكل موضعي اين دارو، جذب دارو محدود است.
پخش، متابوليسم، دفع: ندارد.
اشكال دارويي:
Ointment: (Fibrinolysin 30U+Desoxyribonuclease 20,000U)/ 30g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پروتئوليتيك موضعي.
طبقه‌بندي درماني: برطرف كننده نسوج مرده و زائد.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- آنزيم بايد در تماس دائم با محل مورد نظر باشد. بنابراين، هرگونه ضايعات خشكيده زخم، قبل از مصرف دارو بايد برداشته شود.
2- قبل از مصرف پماد، زخم و ناحيه مورد نظر را با محلول كلرور سديم تزريقي، آب ‌اكسيژنه يا آب شسته، و بعد به آرامي خشك مي‌كنند. سپس يك لايه نازك از پماد بر روي موضع ماليده و با گاز وازلينه يا نوعي گاز نچسب پوشانده مي‌شود.
3- پانسمان حداقل يكبار در روز تعويض شود. قبل از استعمال مجدد دارو موضع به خوبي تميز شود.
مصرف در شيردهي: نواحي اطراف پستان بايد قبل از شيردهي كاملاً تميز شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram