logo

اطلاعات داروی لاکتولوز


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) يبوست.
بزرگسالان: 20-10 گرم (15 تا 30 ميلي ليتر) از راه خوراکي روزانه ، تا مقادير 40 گرم قابل افزايش است.
کودکان: g 5 (5/7 ميلي ليتر) روزانه به صورت تک دوز بعد از صبحانه (مصرف باليني تأييد نشده است).
ب) پيشگيري و درمان آنسفالوپاتي کبدي، از جمله مراحل قبل از اغما و اغما در بيماري شديد کبدي.
بزرگسالان: ابتدا، مقدار 30-20 گرم (45-30 ميلي ليتر) سه يا چهار بار در روز از راه خوراکي مصرف مي شود تا 3-2 بار در روز مدفوع نرم دفع شود. مقدار معمول مصرف g/day 100-60 در مقادير منقسم است، که مي‌ تواند از طريق تنقيه احتباسي نيز استفاده شود.به صورت مخلوط کردن 200 گرم (300 ميلي ليتر) از لاکتولوز با 700 ميلي ليتر آب يا نرمال سالين که براي مدت 60 دقيقه کافي است و در صورت لزوم هر 6-4 ساعت تکرار مي شود. اگر زمان احتباس کمتر از 30 دقيقه است بلافاصله مي‌ توان دوز را تکرار کرد.
کودکان و نوجوانان: ابتدا 27 تا 60 گرم (40 تا 90 ميلي ليتر) خوراکي روزانه در دوزهاي منقسم مصرف مي شود. دوز را هم يک يا دو روز يک بار براي رسيدن به 2 الي 3 بار دفع در روز تنظيم کنيد.
نوزادان: ابتدا 67/1 تا 67/6 گرم (5/2 تا 10 ميلي ليتر) خوراکي روزانه در دوزهاي منقسم مصرف مي شود. هر يک يا دو روز يک بار براي رسيدن به 2 الي 3 بار دفع در روز دوز را تنظيم کنيد.
پ) بعد از استفاده از باريم به عنوان مسهل.
بزرگسالان: 3/3 تا 7/6 گرم (5 تا 10 ميلي ليتر) خوراکي دو بار در روز برا ي يک الي 4 هفته.
ت) براي برگرداندن عملکرد در روده بعد از هموروئيدکتومي.
بزرگسالان: 10 گرم (15 ميلي ليتر) خوراکي دو بار در روز قبل از جراحي تا 5 روز بعد از جراحي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو يا ديگر اجزاء فرمولاسيون گالاکتوزمي (يا بيماراني که محدوديت گالاکتوز در رژيم غذايي خود دارند).
موارد احتياط: در مواردي که دارو براي مدت طولاني (بيشتر از 6 ماه) مصرف مي شود يا در بيماران مستعد به اختلالات الکتروليتي مانند افراد مسن ، بيمار را به صورت دوره‌اي از نظر اختلالات الکتروليتي مانيتور کنيد.
به دليل محتواي لاکتوز و گالاکتوز در بيماران ديابتي با احتياط به کار رود.
مصرف همزمان لاکتولوز و داروهاي ضدعفونت خوراکي ممکن است باعث کاهش پاسخ دهي به لاکتولوز شود.
روش تجويز: قبل از تجويز دارو از طريق NG تيوب، آن را با 120-60 ميلي‌ليتر آب رقيق کنيد. از فرم شربت براي تهيه محلول‌هاي رکتال استفاده مي‌شود.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
بعد از مصرف لاکتولوز از طريق لوله بيني - معدي (NG-Tube)، براي اطمينان از عبور کامل دارو به معده بايد لوله توسط آب شسته شود.
براي به حداقل رساندن طعم شيرين دارو مي‌ توان آن را با آب يا آب ميوه رقيق کرد.
براي مصرف دارو از طريق تنقيه احتباسي، 300 ميلي ليتر دارو با 700 ميلي ليتر آب يا محلول نمکي نرمال رقيق شده و توسط کاتتر بالوني مقعد به کار برده شود (اين عمل ممکن است هر 6-4 ساعت تکرار گردد). بيمار بايد دارو را به مدت 60-30 دقيقه نگه دارد. در صورت دفع دارو در کمتر از 30 دقيقه، مصرف دارو بايد بلافاصله تکرار شود. درمان خوراکي بايد قبل از قطع تنقيه احتباسي شروع شود.
دفعات دفع و قوام مدفوع پيگيري شود.
در مصارف طولاني سطح پتاسيم، کلر و دي اکسيد کربن را مانيتور کنيد.
تداخل دارويي:
در صورت مصرف همزمان با نئومايسين و آنتي بيوتيکهاي د يگر، ممکن است اثربخشي لاکتولوز به لحاظ تئوريک کاهش يابد، زيرا اين آنتي بيوتيک‌ها باکتريهاي لازم برا ي هضم لاکتولوز و تبديل آن به شکل فعال را دفع مي‌ کنند. اين اثر از لحاظ باليني مشخص نشده است.
آنتي اسيدهاي غيرقابل جذب با کاهش pH کولون مانع اثربخشي لاکتولوز مي شوند. همزمان با هم استفاده نکنيد.
مکانيسم اثر:
اثر مسهل: از آنجا که لاکتولوز قابل هضم نيست، از دستگاه گوارش عبور کرده و به صورت تغييرنيافته وارد کولون مي‌ شود. در آنجا توسط باکتريها به طور طبيعي هضم شده و بدين ترتيب اسيدهاي ضعيفي ايجاد مي‌ شود که حجم مايعات مدفوع را افزايش داده و موجب اتساع مي‌ شوند. درنتيجه، حرکات دودي لوله گوارش افزايش يافته و موجب دفع محتويات آن مي‌ شود.
همچنين، لاکتولوز براي کاهش غلظت سرمي آمونياک در بيماران مبتلا به بيماري کبدي به کار مي‌ رود. تجزيه لاکتولوز کولون را اسيدي و درنتيجه، آمونياک (NH3) به آمونيوم (NH4+) تبديل مي شود. آمونيوم جذب نشده و از طريق مدفوع دفع مي شود. علاوه بر آن، اين اثر «احتباس يون» موجب انتشار آمونياک از خون به داخل کولون شده و در آنجا دفع مي شود.
فارماكوكينتيك:
جذب: جذب لاکتولوز بسيار کم است. شروع اثر فرم خوراکي 24 الي 48 ساعت بعد است.
پخش: لاکتولوز به صورت موضعي عمدتاً در کولون انتشار مي‌ يابد.
متابوليسم: لاکتولوز توسط باکتريهاي کولون متابوليزه مي شود (بخش جذب شده متابوليزه نمي شود).
دفع: بيشترين مقدار لاکتولوز از طريق مدفوع دفع مي شود. بخش جذب شده از طريق ادرار دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Syrup: 10 g/15 ml
Powder for solution: 10g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: دي ساکاريد.
طبقه‌بندي درماني: خنثي کننده آمون يوم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نکات قابل توصيه به بيمار
براي بهتر کردن طعم دارو ، آن را با آب ميوه ميل کنيد.
مصرف در سالمندان: غلظت الکتروليت‌هاي سرم بيمار بايد پيگيري شود. بيماران سالخورده نسبت به بروز زيادي سديم خون حساس تر هستند.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. با احتياط به کار رود.
عوارض جانبي
دستگاه گوارش: کرامپهاي شکمي، آروغ زدن، نفخ، اتساع روده به وسيله گاز، اسهال (دوزهاي بالا ).
توجه: در صورت بروز درد شديد شکمي، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: اسهال، کرامپهاي شکمي.

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram