اطلاعات داروی لاگزاتیو


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ملين هاي حجيم كننده در بيماراني كه كولوستومي ،ايليوستومي شده يا هموروييد،فيستول ،اسهال مزمن و كولون تحريك پذير دارند،به كار مي رود. همراه با اين نوع ملينها بايد مقادير متناسبي مايعات مصرف گردد تا از انسداد روده جلوگيري به عمل آيد.
ملين هاي با اثر لغزنده ساز از جمله پارافين مايع به صورت خوراكي در بيماران مبتلا به هموروييد مصرف مي شوند و بعضي از انواع نيز مانند گليسرول ميتواند به صورت شياف مصرف گردد.
ملين هاي اسموتيك مثل املاح منيزيم در مواردي كه نياز است محتويات روده به سرعت تخليه گردد،استفاده مي گردند.
موارد منع مصرف و احتياط:
به طور كلي هيچ يك از ملينها در موارد زير نبايد مصرف شوند:
آپانديسيت يا نشانه هاي آن ،خونريزي ركتوم با علت نامشخص نارسايي احتقاني قلب يا زيادي فشارخون ،ديابت ،تراكم مدفوع و انسداد روده.
هشدار:
به طوركلي هيچ يك از ملينها در موارد زير نبايد مصرف شوند:
آپانديسيت يا نشانه هاي آن ،خونريزي ركتوم با علت نامشخص نارسايي احتقاني قلب يا زيادي فشار خون ،ديابت ،تراكم مدفوع و انسداد روده.
مکانيسم اثر:
ملين هاي حجيم كننده مدفوع از طريق جذب آب باعث افزايش حجم و رطوبت مدفوع مي شوند و در نتيجه باعث تحريك حركات دودي روده مي شوند. ملين هاي نرم كننده با كاهش كشش سطحي باعث افزايش نفوذپذيري آب به داخل مدفوع و سپس نرم شدن مدفوع مي گردند. ملين هاي اسموتيك با افزايش فشار اسمزي در روده باعث جذب مايعات و انبساط كولون مي گردند و در نتيجه حركات دودي روده افزايش مي يابد. ملين هاي محرك با تحريك مستقيم جداره روده باعث افزايش حركات دودي مي گردند و به همين دليل از جذب بيش از حد مايعات موجود در روده نيز جلوگيري به عمل مي آورند. ملين هاي با اثر <لغزنده ساز> معمولا با تشكيل لايه هاي غيرقابل اختلاط با آب بر روي سطح مدفوع موجود در روده قرارگرفته باعث احتباس آب در مدفوع مي گردند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.به طور كلي از مصرف ملينها بايد خودداري كرد، مگر اين كه يبوست موجب بدتر شدن شرايط بيمار (بويژه مبتلايان به آنژين صدري يا احتمال بروز خونريزي ركتوم) شود.
2.به طور كلي از مصرف ملينها در كودكان بايد خودداري كرد، مگر اين كه توسط پزشك تجويز شده باشد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram