وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی لاگزاریسین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
لاگزاريسين به عنوان مسهل جهت آماده سازي كولون و ركتوم براي انجام مطالعات راديوگرافي و آمادگي قبل از اعمال جراحي به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
1. اين فرآورده مانند ساير ملين ها،در دردهاي شكمي با علت نامشخص ،انسداد روده ،آپانديسيت و يا نشانه هاي آن ،تهوع ،استفراغ و حساسيت به روغن كرچك نبايد مصرف شود.
2. روغن كرچك طي بارداري به علت ايجاد پرخوني در ناحيه لگن كه ممكن است باعث شروع واكنش هاي تحريكي رحم شود منع مصرف دارد.
عوارض جانبي:
كرامپ ،اسهال ،آروغ زدن ،تهوع ،تحريك پوست اطراف ناحيه مقعد و بثورات جلدي از عوارض جانبي دارو هستند.
هشدار:
1.اين فرآورده مانند ساير ملين ها،در دردهاي شكمي با علت نامشخص ،انسداد روده ،آپانديسيت و يا نشانه هاي آن ،تهوع ،استفراغ و حساسيت به روغن كرچك نبايد مصرف شود.
2.روغن كرچك طي بارداري به علت ايجاد پرخوني در ناحيه لگن كه ممكن است باعث شروع واكنش هاي تحريكي رحم شود منع مصرف دارد.
مکانيسم اثر:
روغن كرچك در روده كوچك توسط آنزيم هاي ليپاز پانكراس هيدروليزشده و به گليسرول و ريسينولييك اسيد تبديل مي شود. ريسينولييك اسيد مانند ساير سورفكتانتهاي آنيونيك با اثر مستقيم روي عضلات صاف روده كوچك ،باعث افزايش حركات پريستالتيك روده و كاهش جذب آب و الكتروليتها مي شود. اين اثر احتمالا ناشي از تحريك شبكه عصبي داخل ديواره اي مي باشد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
مصرف حداقل 8-6 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است.
اشكال دارويي:
Oil For Emulsion:60 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کتاب صوتی رایگان اثر مرکب از دارن هاردی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram