وحید مجیدی

اطلاعات داروی لواميزول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
مکانيسم اثر: لواميزول بر کرمهاي نخي شکل روده مؤثر است، و به نظر مي رسد با فلج کردن کرمهاي مستعد اثر خود را اعمال مي‌کند. اين دارو به عنوان محرک سيستم ايمني از طريق تعديل پاسخ سلولهاي دفاعي بر سيستم ايمني بيمار تأثير مي‌گذارد. لواميزول باعث فعال شدن سلولهاي (T-cell) مي‌شود.
فارماکوکينتيک
جذب: از دستگاه گوارش به سرعت جذب مي‌شود.
پخش: بعد از مصرف 150 ميلي گرم دارو حداکثر غلظت پلاسمايي آن طي دو ساعت حدود 716 نانو گرم در هر ميلي متر است.
متابوليسم: عمدتاً کبدي است.
دفع: طي دو روز بعد از مصرف به طور کامل از طريق ادرار و مدفوع دفع مي‌شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: بيماري پيشرفته کبدي يا کليوي و سابقه اختلالات خوني.
موارد احتياط: سندرم شوگرن (sjogren syndrome).
فارماكوكينتيك:
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: با مصرف کوتاه مدت ؛ سرگيجه ، سردرد. با مصرف طولاني‌ مدت؛ خستگي، سردرد، اغتشاش شعور، بي خوابي، سرگيجه، هيجان، تشنجات.
دستگاه گوارش: با مصرف کوتاه مدت؛ تهوع ، استفراغ، درد شکمي، با مصرف طولاني مدت؛ احساس طعم غير طبيعي در دهان.
پوست: بثورات پوستي، واسکوليت پوستي (با مصرف طولاني مدت).
واکنشهاي حساسيت مفرط: تب ، سندرم شبه آنفلوآنزا، درد مفصلي، درد عضلاني (با مصرف طولاني مدت).
خون: آگرانولوسيتوز، لکوپني، ترومبوسيتوپني (بامصرف طولاني مدت).
اشكال دارويي:
Tablet: 50mg
Syrup: 40 mg/5ml
موارد و مقدار مصرف
الف) آلودگي به کرمهاي گرد (آسکاريس).
بزرگسالان: مقدار 150-120 ميلي گرم به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود.
کودکان: مقدار mg/kg 3 به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود.
ب) آلودگي شديد به کرمهاي قلابدار (آنکيلوستوم و نکاتور).
مقدار 150-120 ميلي گرم به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود. همين مقدار يک يا هفت روز بعد از اولين مصرف تکرار مي‌شود.
پ) نئوپلاسمهاي بدخيم.
بزرگسالان: يک هفته در ميان مقدار mg/kg 5/2 در سه روز متوالي مصرف مي‌شود.
ت) آرتريت روماتوئيد.
بزرگسالان: مقدار mg/kg 5/2 يک بار در هفته مصرف مي‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق فنيل ايميدازول.
طبقه‌بندي درماني: ضد کرم، محرک سيستم ايمني.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
لواميزول در درمان عفونتهاي ويروسي و باکتريايي و اختلالات روماتيسمي به کار رفته است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram