اطلاعات داروی لوتیراستام بایولپرا

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

بایولپرا
موارد و مقدار مصرف:
درمان كمكي در تشنج پارشيال
بزرگسالان و افراد بالاي 16 سال: شروع 500 ميلي‌گرم خوراكي يا وريدي 2 بار در روز. در صورت لزوم دوز دارو مي‌تواند تا 500 ميلي‌گرم 2 بار در روز با فاصله هر 2 هفته تا حداكثر 1500 ميلي گرم 2 بار در روز افزايش داده شود.
كودكان 16-4 سال: mg/kg 10 خوراكي 2 بار در روز. در صورت لزوم دوز دارو مي‌تواند تا mg/kg 10 دو بار در روز با فاصله هر 2 هفته تا حداكثر mg/kg 30 دو بار در روز افزايش داده شود.
درمان كمكي تشنج ميوكلونيك در صرع جوانان
بزرگسالان و افراد بالاي 12 سال: شروع 500 ميلي‌گرم 2 بار در روز و افزايش آن تا 1000 ميلي‌گرم در روز هر 2 هفته تا 3000 ميلي‌گرم در روز.
تنظيم دوز: در بزرگسالان با كليرانس كراتينين ml/min 80-50 دوز 1000-500 ميلي‌گرم هر 12 ساعت، با كليرانس كراتينين ml/min 50-30 دوز 750-250 ميلي‌گرم هر 12 ساعت و با كليرانس كراتينين كمتر از ml/min 30 دوز 500-250 ميلي گرم هر 12 ساعت توصيه مي‌شود. در بيماران مبتلا به مراحل پاياني بيماري كليوي كه دياليز مي‌شوند، دوز 1000-500 ميلي‌گرم هر 24 ساعت و 500-250 ميلي‌گرم بعد از دياليز توصيه مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: سابقة حساسيت به دارو.
موارد احتياط: اختلال عملكرد سيستم ايمني و اختلال عملكرد كليوي.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: فراموشي، اضطراب، ضعف، آتاكسي، افسردگي، گيجي، عدم پايداري عاطفي، سردرد،‌ عصبانيت، پاراستزي، خواب‌آلودگي، سرگيجه.
چشم، حلق و بيني: دوبيني، فارنژيت، رينيت، سينوزيت.
گوارش: بي‌اشتهائي.
خون: لكوپني، نوتروپني.
عضلاني ـ اسكلتي: درد.
تنفسي: سرفه،‌ عفونت.
مسموميت و درمان
در تعداد كمي از موارد مصرف بيش از حد دارو تنها واكنش ناخواسته گزارش شده خواب‌آلودگي بوده است. در مراحل اوليه مسموميت القاء استفراغ يا شستشوي معده ممكن است كمك كننده باشد. در صورت انجام همودياليز در عرض 4 ساعت اول مسموميت 50 درصد دارو از خون برداشت مي‌شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با داروهاي آنتي‌هيستامين، بنزوديازپين‌ها،‌ اپيوئيدها،‌ ضد افسردگي‌هاي سه حلقه‌اي و ساير داروهائي كه باعث خواب‌آلودگي مي‌شود مي‌تواند باعث تشديد خواب‌آلودگي شود.
مصرف همزمان با الكل باعث تشديد خواب‌آلودگي مي‌شود.
مکانيسم اثر:
ضد صرع: مكانيسم اثر دارو ناشناخته است.
فارماكوكينتيك:
جذب: دارو سريع از دستگاه گوارش جذب مي‌شود. در مصرف دارو با غذا زمان رسيدن به حداكثر غلظت سرمي حدود 5/1 ساعت به تأخير افتاده و سطح سرمي آن كمتر مي‌شود. زمان رسيدن به سطح ثابت سرمي حدود 2 روز است.
پخش: اتصال پروتئيني دارو حداقل است.
متابوليسم: دارو متابوليت فعال نداشته و توسط سيستم سيتوكروم P450 متابوليزه نمي‌شود.
دفع: نيمه‌ عمر دفع دارو در عملكرد طبيعي كليوي حدود 7 ساعت است. حدود 66 درصد از دارو به صورت تغيير نيافته از طريق فيلتراسيون گلومرولي دفع مي‌شود.
اشكال دارويي:
Tablet : 250, 500mg
Oral Solution : 500 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق پيروليدين.
طبقه‌بندي درماني: ضد صرع.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- در نارسائي كليوي دوز دارو براساس كليرانس كراتينين بايد كاهش يابد.
2- به دليل احتمال القاء تشنج در اثر قطع ناگهاني دارو،‌ قطع تدريجي دارو توصيه مي‌شود.
3- دارو مي‌تواند همراه غذا يا بدون غذا استفاده شود.
4- جهت تزريق وريدي دارو از 100 ميلي‌ليتر محلول دكستروز 5 درصد يا رينگر لاكتات استفاده كنيد. دارو بايد در عرض 15 دقيقه انفوزيون شود. مصرف وريدي دارو تنها در بزرگسالان و در صورت عدم امكان مصرف خوراكي دارو توصيه مي‌شود.
5- در بيماران با نقص سيستم ايمني به دليل احتمال بروز لكوپني و نوتروپني توصيه به بررسي اوليه و ادواري شمارش گلبول‌هاي سفيد مي‌‌شود.
6- به دليل احتمال بروز گيجي كه مي‌تواند منجر به افتادن شود بيمار بايد تحت نظر باشد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- به بيمار توصيه نمائيد در صورت بروز عوارض ناخواسته ضمن خودداري از قطع ناگهاني دارو پزشك را مطلع نمايد.
2- موقع نشستن و ايستادن به دليل احتمال افتادن بيمار بايد دقت بيشتري داشته باشد.
3- به بيمار توصيه نمائيد،‌ اين دارو بايد همراه با ساير داروهاي ضد تشنج مصرف شود.
4- به بيمار توصيه نمائيد از انجام كارهاي خطرناك تا مشخص شدن اثرات دارو خودداري نمايد.
5- به بيمار يا والدين بيمار توصيه نمائيد جهت استفاده از محلول دارو ضمن خودداري از مصرف دارو به وسيله قاشق‌هاي خانگي از وسايل استاندارد استفاده نمايند.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
باعث كاهش WBC و شمارش نوتروفيل مي‌شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite