وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی لودوپا


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
لوودوپا در درمان بيماري پاركينسون (اما نه براي درمان علايم خارج هرمي ناشي از داروها) مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
در گلوكوم با زاويه بسته نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
بي اشتهايي ،تهوع و استفراغ ،بي خوابي ،سراسيمگي ،كاهش فشارخون وضعيتي (ندرت كاهش فشارخون پايدار)،گيجي ،طپش قلب ،آريتمي ،قرمز رنگ شدن ادرار و ساير مايعات بدن ،ندرت افزايش حساسيت ،حركات غير ارادي و غير طبيعي ،هيپومانيا و سايكوز كه ممكن است باعث محدود شدن مقدار مصرف شوند،افسردگي ،خواب آلودگي ،سردرد،برافروختگي ،تعريق ،خونريزي دستگاه گوارش و نروپاتي محيطي از عوارض جانبي دارو هستند.
هشدار:
در گلوكوم با زاويه بسته نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف تو ام لوودوپا با هوشبرها مثل هالوتان با خطر آريتمي همراه است. مصرف تو ام لوودوپا با داروهاي ضد افسردگي مهار كننده آنزيم مونوآمينواكسيداز منجر به زيادي فشارخون مي گردد،به همين دليل تا حداقل 2 هفته پس از قطع مصرف داروهاي ضد افسردگي از مصرف لوودوپا خودداري شود. مصرف همزمان لوودوپا با ويتامين B6 موجب كاهش اثرات لوودوپا خواهدشد.
مکانيسم اثر:
لوودوپا،پيش ساز دوپامين است و عمدتا با افزايش دوپامين در استرياتوم عمل مي كند. كندي حركات (برادي كينزي) و سختي عضلات را بيشتر از رعشه بهبود مي بخشد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. اين دارو در بيماران سالمند و بيماراني كه بمدت طولاني سابقه بيماري پارك ينسون دارند،ارزش اندكي دارد،چون اين افراد نمي توانند مقادير زياد دارو را تحمل كنند. همچنين در بيماراني كه علاوه بر بيماري پاركينسون ،بيماري مغزي ديگري نيز دارند،لوودوپا ارزش كمي دارد، چون اين افراد به عوارض جانبي اين دارو حساسيت بيشتري دارند. همچنين در پاركينسون ناشي از بيماري هاي دژنراتيو مغزي نيز معمولا به لوودوپا پاسخ ايجاد نمي شود.
2. درمان با لوودوپا بايد با مقادير كم شروع و به صورت تدريجي مقادير دارو را افزايش داد (با فواصل 2 تا 3 روز). مقدار نهايي معمولا بر اساس افزايش تحرك بيمار از يك طرف و عوارض جانبي محدود كننده داروي مصرفي از طرف ديگر تعيين مي شود. فواصل بين مقادير مصرف مهم است و بايد بر اساس نياز هر بيمار به طور جداگانه تعيين شود.
3. تهوع و استفراغ بندرت باعث محدوديت در مقدار داروي دريافتي مي شوند.مصرف دارو بعد از غذا تحمل آن را براي دستگاه گوارش بالا مي برد.
4.قطع مصرف دارو بتدريج صورت گيرد.
فارماكوكينتيك:
لوودوپا از روده كوچك سريع جذب مي شود،اما جذب آن بستگي به سرعت تخليه معده و pH محتويات آن دارد. 2 ساعت بعد از مصرف خوراكي ،دارو به حداكثر غلظت پلاسمايي خود مي رسد. حدود دو سوم دارو در كبد متابوليزه و از طريق ادرار دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Tablet:500 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال

twitter facebook linkedin whatsapp telegram