اطلاعات داروی لوراتادین

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان علامتي رينيت آلرژيك فصلي و درمان كهير مزمن ايديوپاتيك
بزرگسالان و كودكان 6 ساله و بزرگتر: mg/day 10 مصرف مي‌شود.
كودكان 2 تا 5 ساله: mg/day 5 مصرف مي‌شود.
تعديل دوز: در بزرگسالان و كودكان 6 ساله و بزرگتر و با نارسايي كبدي كليرانس كراتينين كمتر از ml/min 30، مقدار mg 10 يك روز در ميان تجويز مي‌شود. در كودكان 2 تا 5 سال با نارسايي كبدي يا كليوي، مقدار mg 5 يك روز در ميان داده مي‌شود.
مكانيسم اثر
اثر آنتي هيستامين: لوراتادين يك آنتي هيستامين سه حلقه‌اي طولاني اثر است كه آنتاگونيست انتخابي گيرنده H1 محيطي است.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
داروهاي مهاركننده متابوليسم كبدي در صورت مصرف همزمان با لوراتادين بايد با احتياط تجويز شوند.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: سردرد ، خواب آلودگي، خستگي، گيجي، عصبانيت.
دستگاه گوارش: خشكي دهان.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: خواب آلودگي ، تاكيكاردي، سردرد (با مقادير 180-40 ميلي‌گرم).
درمان: درمان علامتي و حمايتي بايد بلافاصله انجام شود. درمان عبارت است از واداشتن بيمار به استفراغ با تجويز شربت ايپكا (بجز در بيماران بيهوش)، و به دنبال آن تجويز ذغال فعال براي جذب باقيمانده دارو. در صورت عدم موفقيت در بروز استفراغ يا ممنوع بودن آن ، معده با كلرور سديم 9/0 درصد شسته شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: به راحتي جذب مي‌شود، اثر دارو طي 3-1 ساعت شروع و اوج غلظت آن طي 12-8 ساعت حاصل مي‌شود و به مدت 24 ساعت باقي مي‌ماند. از آنجا كه اوج غلظت پلاسمايي ممكن است با مصرف غذا حدود يك ساعت به تأخير افتد ، دارو بايد با معده خالي مصرف شود.
پخش: حدود 97 درصد به پروتئينهاي پلاسما پيوند مي‌يابد. به راحتي از سد خوني- مغزي عبور نمي‌كند.
متابوليسم: به ميزان زياد متابوليزه و به يك متابوليت فعال تبديل مي‌شود.
دفع: حدود 80 درصد به ميزان مساوي در مدفوع و ادرار يافت مي‌شود. نيمه عمر متوسط دفع دارو 4/8 ساعت است؛ با همودياليز از بدن خارج نمي‌شود. برداشت دارو با دياليز صفاقي مشخص نيست.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
موارد احتياط: اختلال كار كبد، دوران شيردهي.
اشكال دارويي:
Tablet: 10mg
Tablet, Orodispersible: 10mg
Syrup: 5 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي هيستامين سه حلقه‌اي.
طبقه‌بندي درماني: آنتي هيستامين.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
ملاحظات اختصاصي
1- شواهدي در دسترس نيست كه نشان دهنده امكان سوء مصرف دارو يا ايجاد وابستگي به آن باشد.
2- دارو بايد در يك مكان خشك و خنك و دور از حرارت و نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- دارو را با معده خالي حداقل دو ساعت بعد از غذا مصرف كرده و تا حداقل يك ساعت بعد از مصرف دارو از خوردن غذا پرهيز كنيد.
2- دارو را فقط يك بار در روز مصرف كنيد. در صورت تداوم يا بدتر شدن نشانه‌ها به پزشك اطلاع دهيد.
3- براي حصول دقت در آزمونهاي پوستي آلرژي، چهار روز قبل از انجام آنها مصرف دارو را قطع كنيد.
مصرف در سالمندان: سالمندان به اثرات CNS دارو حساس ترند؛ دارو بايد با دوزهاي كمتر شروع شود.
مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي مصرف دارو در كودكان كوچكتر از 2 سال ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: لوراتادين به راحتي در شير ترشح مي‌شود. مصرف آنتي هيستامين در زنان شيرده ممنوع است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite