وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی لوسیتریزین دهیدروکلراید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
رينيت آلرژيك فصلي و كهير مزمن
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 6 سال: 5 ميلي‌گرم يك بار در روز.
تصحيح دوز: در كليرانس كراتي‌نين ml/min 29-30، 5 ميلي‌گرم يك روز در ميان، و ml/min 29-10، 5 ميلي‌گرم هر 3 روز يك بار.
مكانيسم اثر
دارو به طور انتخابي باعث مهار گيرنده‌هاي H1 محيطي مي‌شود.
فارماکوکينتيک
جذب: جذب سريع و كامل داشته و غذا باعث تأخير در جذب مي‌شود.
پخش: حجم پخش دارو l/kg 4/0 بوده و حدود 90 درصد از دارو به پروتئين‌‌هاي پلاسما متصل مي‌شود.
متابوليسم: 14 درصد از دارو متابوليزه مي‌شود.
دفع: به راه اصلي دفع دارو ادراري مي‌باشد.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: كليرانس كراتي‌نين زير ml/min 10.
توجه: جهت تكميل اطلاعات به تك‌نگار ستيريزين مراجعه شود.
اشكال دارويي:
Tablet: 5mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست گيرنده H1.
طبقه‌بندي درماني: آنتي‌هيستامين.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نام‌هاي تجاري: No - Rhinit

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

لحظه تحویل سال جدید

twitter facebook linkedin whatsapp telegram