وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی لوودوپا بنسرازید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان بيماري پاركنيسون
بزرگــسالان: 50/12.5 mg/kg از داروي Levodopa-Benserazide 4-3 بار در روز و يا mg 25/100 يك تا دو بار در روز تجويز گردد.
ميزان مصرف هر 4-3 روز تا رسيدن به اثر درماني افزايش يابد. دوز مناسب mg/d 200/800-100/400 در 6-4 دوز منقسم مي‌باشد.
توجه: از قرصهاي 50/200 فقط در درمان نگهدارنده استفاده مي‌شود و بيش از mg/d 1200 لوودوپا mg/d 300 بنسرازيد مصرف نشود.
اشكال دارويي:
Tablet:(50/12.5)mg
Tablet(Forte): (200/50)mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مهارکننده دکربوکسيلاز به همراه پيش ساز دوپامين.
طبقه‌بندي درماني: ضدپارکينسون.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي:
1- بيماراني كه لوودوپا مصرف مي‌نمايند براي استفاده از لوودوپا ـ بنسرازيد بايد حداقل 12 ساعت فاصله بين آخرين دوز لوودوپاو شروع لوودوپا ـ بنسرازيد رعايت كنند و دوز شروع لوودوپا ـ بنسرازيد 15% دوز لوودوپا قبلي مي‌باشد.
2- دوز لوودوپا ـ بنسرازيد بايد به تدريج افزايش داده شود و ممكن است رسيدن به پاسخ درماني 6-3 هفته طول بكشد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

لحظه تحویل سال جدید

twitter facebook linkedin whatsapp telegram